Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin

Na temelju Odluke Gradonačelnice Grada Pazina o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Grada Pazina”, broj 34/23.) i članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina”, broj 32/23.), nakon provedenog Javnog poziva objavljenog 1. kolovoza 2023. godine, Povjerenstvo, na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. godine, utvrđuje Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin .