Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prijavljen projekt Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin

Projektni prijedlog Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin prijavljen je 20. siječnja 2021. godine na natječaj Ministarstva turizma i sporta: NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI.

Projektni prijedlog uključuje rekonstrukciju postojeće atletske staze i nogometnog igrališta te izgradnju borilišta (skok u dalj i troskok, bacanje kugle, bacanje koplja i skok u vis) te uključuje i nabavu atletske opreme za borilište. Rekonstrukcija postojeće atletske staze podrazumijeva i rješavanje oborinske odvodnje. Rekonstrukcija nogometnog igrališta uključuje rješavanje odvodnje (drenažu) i ugradnju sustava navodnjavanja.

Nakon izgrađenog pomoćnog nogometnog igrališta a u okviru postojećeg cjelovitog projekta iz 2016. godine – Glavni projekt “Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze uz gradnju pomoćnog nogometnog igrališta”,  Zajednička oznaka projekta 31-M/2015, gl. projektant Marko Orkić, dipl. ing. građ., planirana je  je rekonstrukcija atletske staze koja se izvodi oko nogometnog terena kružno dužine 400 m s unutarnjim radijusom od 36,50 m s 4 kružne staze (ukupne širine 5,13 m) dužine 400 m te s 6 trkaćih ravnih staza (ukupne širine 7,57 m na dužinu od 100 i 110 (zapreke) s duljinom za istrčavanje od 17 m iza cilja. Nogometno igralište se s istočne strane proširuje za cca 4 m te je dimenzija novoprojektnog igrališta 68×105 m. Borilišta su smještena iza južnog gola nogometnog igrališta, a ukupno predviđena površina iznosi 1.118,00 m2. Ukupno tlocrtna površina nogometnog igrališta s atletskom stazom i borilištima iznosi cca  14.500,00 m2.

Vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga procijenjena je na 3.450.303,30 kn (bez PDV-a).

Skica – Situacija novoprojektiranog stanja