Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Procjena šteta od suše – dostava podataka

Poštovani sugrađani i sugrađanke,

uslijed izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina odnosno dugotrajne suše na području Istarske županije, pokrenuta je procedura utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode. Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače na području Grada Pazina koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika da dostave podatke o nastaloj šteti.

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je proglašena prirodna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka pazinsko Povjerenstvo za procjenu šteta procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ukoliko oni postoje, izvijestiti gradonačelnicu koja će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) županu Istarske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Podaci o nastaloj šteti podnose se na Obrazac PN – PAZIN, a ispunjeni i potpisani Obrazac moguće poslati poštom, mailom ili donijeti osobno u pisarnicu Grada Pazina.

 

Adresa za dostavu je:

GRAD PAZIN

Upravni odjel za financije i ITU mehanizam

Družbe sv. Ćirila i Metoda 10

52000 PAZIN

e-mail: [email protected]

 

Za sva pitanja možete nazvati na broj telefona 635-107

Rok za dostavu podataka je do 20. rujna 2022. godine