Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prezentirano idejno rješenje autobusnog kolodvora s gradskom knjižnicom i prometno – pješačkom infrastrukturom

Jučer (13.3.2024.) je u velikoj vijećnici Grada Pazina za ciljane skupine održana prezentacija idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja autobusnog terminala i gradske knjižnice s prijedlogom prometno – pješačkog rješenja okolne zone.

Na prezentaciji je gradonačelnica Suzana Jašić uvodno govorila o potrebama na koje se želi odgovoriti ovim projektom te o samim izazovima koje je potrebno rješavati uz daljnji razvoj ovog projekta, dok je prometno rješenje, koje uz glavnu prometnicu obuhvaća i obližnje ulice, uključujući promet u mirovanju, cestovni i pješački promet prema neboderima u ulici Jurja Dobrile te Ulice 154. brigade HV (bivša vojarna), predstavio Tedi Zgrablić, mag. ing. aedif., a samu hibridnu zgradu autobusnog kolodvora s gradskom knjižnicom doc. dr.sc. Alen Žunić, mag.ing.arh. iz Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rečeno je kako se radi o jednom, od pet integriranih strateških projekata koji će se narednih godina realizirati na Urbanom području Pazin u sklopu ITU mehanizma ( integrirana teritorijalna ulaganja) koji se provodi s ciljem da ojača uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Od ukupnih 13,5 milijuna eura namijenjenih za ITU planove Urbanog područja Pazin, za ovaj je projekt planirano oko 5,4 milijuna eura, od kojih do 85% sufinancira ITU mehanizam.

Pametan i održiv promet

Izgradnja autobusnog kolodvora s gradskom knjižnicom i okolnom prometno – pješačkom infrastrukturom predstavlja integrirani strateški projekt Pametan i održiv promet koji se odnosi na izgradnju hibridnog objekta novog gradskog intermodalnog terminala za prijevoz putnika s gradskom knjižnicom i svim pripadajućim i servisnim sadržajima te njegova integracija u prometno rješenje šireg konteksta.

Govoreći o potrebama na koje se želi odgovoriti, gradonačelnica Jašić rekla je kako je postojeći autobusni kolodvor zapušten, derutan i nefunkcionalan, dok  u prometnom dijelu  u jutarnjim satima dolazi do gužvi i miješanja prometa automobila i autobusa s pješačkim prometom, a u širem kontekstu nedostaje pješačka povezanost zone bivše vojarne s ostatkom grada.

Također, naglašeno je kako su postojeći prostori Gradske knjižnice Pazin u Spomen domu  neadekvatni i ispod zakonskih standarda te kako izmještanjem knjižnice Spomen dom dobiva prostorne prilike za razvoj novih kulturnih i obrazovnih sadržaja.

Ciljevi projekta  

Kod ciljeva ovog projekta, istaknuto je kako će se kroz kružne tokove i inovativnim intervencijama u prostoru i prometu odvojiti promet autobusa, automobila, kamiona i pješaka te će se pješački sigurno povezati grad s područjem bivše vojarne, a isto tako, omogućit će se privremeno i brzo zaustavljanje automobila koji dovoze djecu u vrtić i školu.

Cilj je bio da hibridan objekt novog, modernog autobusnog terminala bude prostor s najosnovnijim funkcijama te će imati; sedam perona, čekaonicu, prostor za prtljagu i kupnju karata, wc i ugostiteljski sadržaj.

Također, u sklopu tog objekta nova knjižnica na katu gradit će se prema standardima (community centar – siguran prostor za druženje, učenje i čitanje za sve dobne skupine). Nalazit će se, dakle,  između dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole, ali i Kolegija, Veleučilišta, novog vrtića u Društvenom centru “Veli Jože” (bivša vojarna) i Doma za starije, čime se osigurava cirkulaciju korisnika čitav dan s ciljem da se iskoristi potencijal tih brojnih odgojno – obrazovnih ustanova u blizini.

Predviđa se i uređenje vanjske javne površine u funkciji korisnika na način da će se urediti prostor za boravak djece, mladih, starijih, okolnih stanara, kao i svih građana, turista i putnika.

Izazovi uz daljnji razvoj projekta 

Slijedi izrada projektne dokumentacije do ishođenja građevinske dozvole i prijava na ITU natječaj za izravnu dodjelu sredstava (kraj I. kvartala 2025.). O  samim izazovima koje je potrebno rješavati uz daljnji razvoj ovog projekta, rečeno je kako će se dok projekt bude u izvođenju pronaći alternativna lokacija za autobusni terminal i parking autobusa. Također,  potrebno je rješavati nedostatak parkirališnih mjesta pa se paralelno radi na uređenju postojećih i dodatnih parkirališta i zona parkiranja. Naglasak će biti stavljen i na planove oko uređenja okoliša nebodera i ceste prema sportskoj dvorani, kao i na uređenje zone bivše vojarne.

Cijela prezentacija dostupna je na linku: https://www.youtube.com/watch?v=MMYImNsubuw