Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana konferencija za medije

Konferencija za medije, 20.11.2014.Pazin, 20. studeni 2014. – Na današnjoj konferenciji za medije, pazinski gradonačelnik Renato Krulčić osvrnuo se na nekoliko aktualnih tema koje su obilježile proteklo razdoblje ali i o aktivnostima u bliskoj budućnosti.

Na početku konferencije predstavljena je nova web stranica Grada koja je realizirana da bi omogućila brži prijenos informacija o radu gradskih tijela te bolju i uspješniju komunikaciju s građanima.

“Radi što kvalitetnijeg i bržeg procesa prijenosa informacija o radu Gradskih tijela i Gradske uprave te bolje komunikacije s našim građanima pristupili smo izradi nove web stranice Grada. “Ono što je važno napomenuti, da nove web stranice imaju jednostavniji pristup do tražene informacije i to prema “pravilu do 3 klika”, modernog je dizajna i visoke kvalitete. Stranice su prilagođene za korištenje na računalima, mobilnim uređajima i tabletima,” naglasio je gradonačelnik Krulčić. Za izradu nove web stranice izabrana je javnim natječajem tvrtka Netlex studio za web dizajn i internet tehnologije iz Pazina, a vrijednost cjelokupnog projekta izrade i jednogodišnjeg održavanja iznosi 35.000,00 (s PDV-om). “Ono što nam je jako bitno je da pravovremenim i potpunim informacijama koje su građanima dostupne putem medija, konferencijama, na web stranicama Grada i na druge načine, želimo osigurati uvjete da naš rad bude vidljiv i dostupan javnosti. Jako je bitno da sve podatke i informacije koje se podižu na web, pišu i kreiraju djelatnici gradske uprave te su i na taj način napravljene određene uštede.

Web stranicu se nadamo da će građani prihvatiti kao pravovremen i potpun izvor informacija o događanjima, projektima na području Grada Pazina, natječajima ne samo Grada već i ostalih institucija, o manifestacijama, sve o svemu što grad čini gradom. Želja nam je da se građani što više uključe u procese donošenja odluka i u realizaciji njihovih potreba koje su zapravo od interesa za opću dobrobit našeg Grada,” zaključio je Krulčić. Također se zahvalio Netlexu za realizaciju weba ali i djelatnicima gradske uprave za sudjelovanje u informiranju građana.

Renato Krulčić istaknuo je da je Grad Pazin trenutno na visokom četvrtom mjestu prema istraživanju LOTUS – Lokalna, odgovorna i transparentna uprava i samouprava. Naime, na temelju istraživanja koja su provedena od lipnja do listopada 2014. godine, među 576 gradova, općina i županija – Grad Pazin je sa 8,83 od ukupno 10 bodova zauzeo visoko četvrto mjesto. “Vjerujem da su sve aktivnosti koje poduzimamo za pravovremeno informiranje naših građana dovele do realizacije ovog rezultata. Iako smo zadovoljni ocjenom i rangom, radit ćemo i dalje na poboljšanju svih kanala komunikacije. Transparentnost je odlika rada gradske uprave, vijeća i gradonačelnika Pazina,” istaknuo je Krulčić. Grad Pazin, je ove godine i među sedam najotvorenijih gradova i županija u Hrvatskoj sa šest objavljenih dokumenata proračuna od maksimalno sedam. Sedmi dokument je također bio objavljen ali je stranica bila u izradi pa nije konkretno ušao u ovo promatranje. No, taj dokument je bio “Proračun u malom” koji je u to vrijeme bio u istom periodu štampan i distribuiran građanima.

Projekt “Pazi(n) proračun!” također je jedan od načina kako Grad Pazin nastoji uključiti svoje građane i javnost Pazina u procese važne za vođenje Grada. Konkretno, u ovom slučaju, u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu. Ovo je pilot projekt kojeg provodi GONG u suradnji s Institutom za javne financije i Udrugom gradova, a sudjeluju Grad Pazin i Društvo Naša djeca. Sredinom lipnja 2014. predstavljen je projekt te je bilo uključeno svih 12 mjesnih odbora. Zaprimljene prijave, oko 100 prijedloga, analizirao je oformljeni tim, a građani su bili informirani o statusu prijedloga. Polovicom rujna započele su i javne rasprave po mjesnim odborima. Građani su tako odlučivali direktno o namjeni 300.000,00 kuna iz proračuna za 2015. godinu.

Za uspješnost ovog projekta Grad Pazin je dobio priznanje i od Zelene Istre koja je s partnerima na projektu «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» u rujnu objavila poziv za kandidiranje primjera dobre prakse uključivanja građana u odlučivanje.

“Grad Pazin je sa projektom “Pazi(n) proračun!” ocijenjen kao najbolji primjer u Hrvatskoj na području uključivanja građana i javnosti te informiranju i mogućnostima pristupa informacijama. Jedan od kriterija ocjenjivanja je bila i duljina trajanja javnih rasprava kao i napori koje Grad uključuje da bi se u odlučivanje uključio što veći broj građana,” istaknuo je gradonačelnik Krulčić te nadodao, “Ovo nisu rezultati koji se dogode preko noći. Ovo je rezultat sustavnog i duljeg rada gradskih službi, Gradskog vijeća pa i građana grada Pazina te provođenje politike i smjernica naše lokalne samouprave.” Također se zahvalio svim sudionicima koji su sudjelovali u provođenju projekta, ali i onima koji su radili evaluaciju istoga te građanima koji su dali prijedloge i došli na tribine. “Bez sinergije ovaj projekt ne bilo moguće završiti i doći do ovih rezultata. Iskreno hvala svima!”, zaključio je gradonačelnik Krulčić.

Nakon prezentacije projekta “Pazi(n) proračun””, predstavljen je Prijedlog proračuna za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu koji su upućeni Gradskom vijeću na I čitanje. Sljedeća sjednica planirana je za 27. studenog. Planirani prihodi i primici proračuna za 2015. godinu iznose 74.958.945,00 kn i u odnosu na 2014. godinu smanjenu su za 16,96%, dok planirani rashodi i izdaci iznose 72.627.620,00 kn i smanjeni su za 19,54% u odnosu na 2014. godinu. Planom proračuna za 2015. godinu planira se suficit u iznosu od 2.667.975,00 kn s kojim bi se djelomično pokrio manjak iz prethodnog razdoblja u iznosu od -6.863.104,97 kn. Od planiranih ukupnih prihoda, prihodi poslovanja iznose 66.658.945,00 kn, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 6.550.000,00 kn. Najveći dio prihoda odnosi se na pomoći od inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna – 35.996.880,00 (49,17%), te na prihode od poreza 18.036.065,00 kn (27,06%). Što se tiče planiranih rashoda, planirani rashodi poslovanja za 2015. godinu iznose 55.331.384,00 kn, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 13.470.236,00 kn.

U ovom periodu započeti su dodatni radovi na uređenju komunalne infrastrukture.

Tako su u tijeku radovi rekonstrukcije dionice ceste Katun Trviški-Trviž i ceste “Stari put”  s  paralelnom izgradnjom razdjelnih sustava oborinske i sanitarne kanalizacije. Izvođač radova  je  Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta, a vrijednost svih radova iznosi 2.004.904,35 kn (bez PDV-a).  Radovi objedinjavaju rekonstrukciju cesta, oborinske odvodnje i sanitarne kanalizacije. Ova  rekonstrukcija objedinila je i investiciju Istarskog vodovoda d.o.o. iz Buzeta koji će izgraditi novi   vodovodni ogranak u trupu tog dijela ceste. Završetak planiranih radova ovisi o  vremenskim  prilikama, ali bi se trebali okončati početkom veljače 2015. godine. “Grad Pazin je sustavni ulaganjima tijekom zadnjih 20 godina velika sredstva ugrađivali “pod zemlju” te se danas to višestruko vraća našim građanima kroz jedan sigurniji način života i u razdobljima od iznomno velikih količina  oborina,” naglasio je Krulčić. “Prije dva dana puštena je u probni rad rasvjeta u ulici Š. Kurelića. To je ekološka rasveta i pilot projekt koji ćemo nastaviti kako bi imali kvalitetnu rasvjeru u Pazinu.  Hrvatske ceste d.o.o. iz  Zagreba investitori su ovog zahvata čija vrijednost iznosi 850.000,00 kn (bez   PDV-a), a izvođač je pazinski Vladimir Gortan d.d. Postavljeno je ukupno 28 rasvjetnih tijela koji su opremljeni suvremenom LED tehnologijom,” zaključio je gradonačelnik Renato Krulčić.

Na kraju konferencije Gradonačelnik je istaknuo “Veseli prosinac” kao manifestaciju koja uskoro slijedi te pozvao sve koji žele sudjelovati, bilo kao sudionici u programu ili kao izlagači sa svojim proizvodima, da se jave u Grad Pazin sa svojim prijedlozima.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike