Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prezentacija projekta Pazi(n) proračun!

U srijedu, 7. svibnja 2014. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama Velike vijećnice Grada Pazina  održat će se prezentacija projekta Pazi(n) proračun! Riječ ke o projektu koji će se provoditi u Pazinu tijekom 2014. godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina.

Na predstavljanje su pozvani vijećnici gradskog vijeća Grada Pazina, predstavnici vijeća mjesnih odbora te predstavnici gradskih udruga i institucija. Pazin(n) proračun! je projekt koji u suradnji provode Udruga GONG, Grad Pazin i Društvo „Naša djeca“ Pazin, uz pomoć Udruge gradova i Instituta za javne financije tijekom 2014. godine, sa završetkom u 2015. godini. Smisao projekta je razvijanje modela informiranja i savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini u skladu s „Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“ s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračun za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina. Predstavljanje će otvoriti gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, nakon čega će predstavnica Instituta za javne financije Mihaela Bronić govoriti o participativnom donošenju proračuna, a uslijedit će predstavljanje samog projekta od strane predsjednice Vijeća Gonga Suzane Jašić. Tamara Damijanić iz Društva „Naša djeca“ Pazin govorit će o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva u Pazinu. Na kraju će se prisutnima obratiti predstavnik Udruge gradova s osvrtom na značaj projekta. Pitanja i komentari od strane prisutnih bit će dobrodošli.