Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prezentacija izgradnje kanalizacije naselja Brajkovići – Trviž

Grad Pazin i Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet u dogovoru sa Mjesnim odborom Trviž održali su  u srijedu 22. ožujka 2017. godine s početkom u 19,00 sati prezentaciju na temu  gradnja sustava sanitarne kanalizacije naselja  Brajkovići – Trviž.

Prezentaciji, kojoj se odazvalo tridesetak mještana Mjesnog odbora  Trviž, prisustvovali su predstavnici Grada Pazina – gradonačelnik Renato Krulčić i  pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i  graditeljstvo Elvis Kliman, predstavnik investitora IVS d.o.o. Buzet – Daniel Maurović, predstavnik izvođača radova Grafist d.o.o. Kopar – Jozo Alandžak, predstavnik tvrtke Učka konzalting d.o.o. koja će provodi nadzor radova – Petar Pamić te predsjednik Mjesnog odbora Trviž Željko Mrak.

Mještanima je predstavljen projekt izgradnje fekalnog kanalizacijskog sustava naselja Brajkovići-Trviž koji obuhvaća naselja Zovići, Brajkovići, Katun Trviški, Bujići i Trviž, a realizira se kao jedan od projekata rješavanja javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda malih naselja u Istarskoj županiji.

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju gravitacijske mreže kolektora ukupne dužine 10.496,04 m, mrežu tlačnih vodova ukupne dužine 669,79 m, te izgradnju 8 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim vodovima putem kojih će se otpadne vode transportirati do glavnog odvodnog cjevovoda pa zatim do zajedničkog uređaja za pročišćavanje. Rok izvođenja radova je 10 mjeseci.

Vrijednost investicije je 19.600.000,00 kuna bez uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čija bi izgradnja trebala započeti početkom 2018. godine.

Na prezentaciji zahvata mještane Mjesnog odbora Trviž upoznalo s dinamikom predstojećih radova, organizacijom prometa tijekom izvođenja radova, te pristupanjem Grada Pazina pojedinim infrastrukturnim radovima na trasi kolektora kao što je paralelno polaganje infrastrukture za javnu rasvjetu i priprema za polaganje telekomunikacijskih instalacija, a    odgovoreno i na pitanja koja su postavljali mještani.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike