Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prekid u opskrbi električnom energijom

HEP – ODS d.o.o. DP ELEKTROISTRA PULA obavještava svoje kupce da će u četvrtak, 01. rujna 2016. godine u vremenu od 03,00 do 05,00 sati ujutro, doći do prekida u isporuci električnom energijom na području Grada Pazina i Općina Motovun, Karojba, Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Gračišće, Cerovlje, te dio Općine Lupoglav od Vranja do Katuna Boljunskog. Razlog prekida su radovi u transformatorskoj stanici 110 kV Pazin.