Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Predstavljen Projektni zadatak za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice

 

prezentacijaDana 15. lipnja 2016. godine u dvorani Istra Spomen doma u Pazinu održana je javna prezentacija Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice na kojoj su bili nazočni vijećnici i Gradonačelnik Grada Pazina, djelatnici Gradske uprave, vijećnici i Načelnik Općine Cerovlje i  zainteresirani građani.Projektni zadatak za izradu Plana očuvanja i valorizacije sliva Pazinčice izradila je tvrtka Bieco d.o.o. iz Rijeke koja je za tu potrebu angažirala grupu stručnjaka iz raznih područja koji su i prezentirali isti.

Nakon uvodnih riječi gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića i načelnika Općine Cerovlje Emila Dausa,  započelo se s prezentacijom Projektnog zadatka.

U prezentacijama istaknuti su ciljevi koje se želi postići izradom Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice kao i detaljna pojašnjenja vezana za hidrologiju i hidrogeologiju, turističku valorizaciju, poljoprivredu i šumarstvo, specifičnostima zaštićenih područja u slivu te važnosti kakvoće vode u Pazinčici.

Plan očuvanja i valorizacije sliva Pazinčice trebao bi biti jedinstveni dokument koji će u faznoj realizaciji obraditi sve ciljeve navedene u Projektnom zadatku, a to su:

dobiti jedinstvene baze podataka (flora, fauna, arheološki i paleontološki podaci, geološki i hidrogeološki podaci, kulturno – povijesni podaci, ekološki podaci, vlasništvo, prometni podaci …) sa svim poznatim podacima i istraživanjima na tom području,

istražiti sve prirodne i kulturne vrijednosti područja,

definirati korake zaštite okoliša: tla, vode, živog svijeta,

definirati  stručne  mjere  i  zahvate  u  svrhu  osiguranja  stalnog  vodostaja  u Pazinčici tijekom cijele godine, radi očuvanja bioraznolikosti i vodopada na Zarečkom i Pazinskom krovu kao atraktivne turističke ponude kroz cijelu godinu,

predvidjeti mjere i zahvate koji bi štete od pojave poplava i utjecaja bujičnih voda te erozije tla sveli na najmanju moguću mjeru,

predvidjeti mogućnost obnove starih mlinova,

predvidjeti mogućnost obnove kupališta na Pazinčici,

predvidjeti korištenje prostora za sportski ribolov, sport i rekreaciju (pješačke staze, biciklističke staze, slobodno penjanje…),

predvidjeti sprječavanje onečišćenja vode u vodotoku Pazinčice (vodom s poljoprivrednih površina, oborinskim vodama iz prometnica, otpadnim vodama iz domaćinstava i industrije ..),

osmisliti razvoj ekološke poljoprivrede,

osmisliti glavne smjernice razvoja turizma,

osmisliti edukacije korisnika prostora sliva Pazinčice u cilju zaštite i pravilne valorizacije prostora na ekonomski održiv način.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava odnosno pitanja nazočnih vezano za  Projektni zadatak, njegovu realizaciju odnosno izradu Plana  te nejasnoća o zaštićenom području ekološke mreže, na koja su odgovore davali izrađivači Projektnog zadatka, Gradonačelnik Grada Pazina i Načelnik Općine Cerovlje.

Zaklljučak je da je Projektni zadatak detaljan i sveobuhvatan te da će se nastojati realizirati izrada Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice u što kraćem roku po fazama, a sukladno mogućnostima financiranja. Slijedi upućivanje Projektnog zadatka u proceduru usvajanja na Gradsko vijeće Grada Pazina i Općinsko vijeće Cerovlja.

Projektni zadatak za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice dostupan je javnosti na Oglasnoj ploči mrežnih stranica Grada Pazina.