Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Predstavljanje programa Koalicije za život u zajednici u Pazinu

U utorak, 17. siječnja 2012. godine u Pazinu je održan zajednički sastanak Koalicije za život u zajednici, predstavnika Društva tjelesnih invalida Pazin i predstavnika Grada Pazina. Sastanku su ispred Koalicije sudjelovali: Senada Halilčević i Damjan Janjušević iz Udruge za samozastupanje, Sanja Tarcay i Nives Gotovac članice Udruge gluho-slijepih osoba DODIR, te Mirjana Dobranović iz Udruge za promicanje istih mogućnosti (UPIM). Uz predstavnike Grada Pazina, zamjenika gradonačelnika Ivicu Gržinića i pročelnika Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Borisa Demarka, sastanku su prisustvovali i predsjednik Društva tjelesnih invalida Gracijano Turčinović i koordinatorica Udruge Tina Šuran.

Sastanak, koji je održan u prostorima udruga u ulici 154. brigade HV, imao je za cilj predstaviti Članak 19. Konvencije za prava osoba sa invaliditetom koja propisuje da svaka osoba sa tjelesnim invaliditetom ima jednako pravo na život u zajednici. Republika Hrvatska je među prvima u svijetu potpisala i ratificirala ovu Konvenciju i tako se obvezala da će prava osoba sa invaliditetom štititi u skladu sa najboljom demokratskom praksom i najvećim mogućim standardima. Imajući u vidu činjenicu da je za punu provedbu navedene konvencijske odredbe nužna administrativna i fiskalna decentralizacija, Koalicija je posjetila sve Županije i Grad Pazin kao jedan od deset gradova iz cijele Hrvatske.
Predstavnici Koalicije, većina njih osobe sa tjelesnim invaliditetom, vlastitim primjerom i životnim iskustvima, pokazali su da su osobe sa teškim tjelesnim invaliditetom, iako nekad osuđene na život u institucijama, sposobne da samostalno žive i rade.
Ivica Gržinić, zamjenik gradonačelnika Grada Pazina, predstavio je organiziranost civilnog društva kroz aktivnosti Udruge tjelesnih invalida koja pokriva različite vrste invaliditeta i potencijalne oblike suradnje Grada i udruga osoba s invaliditetom. Posebno je istakao značaj aktivnog djelovanja udruge u podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom, sufinanciranju rada udruge, partnerstava u pripremi i provedbi različitih projekata u ovom području. Pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Boris Demark istaknuo je razvijen partnerski odnos između lokalne vlasti i gradskih udruga, gdje se kroz rad na zajedničkim projektima osiguravaju dodatna sredstva za redovnu djelatnost i programe koji imaju za cilj zadovoljavanje specifičnih potreba osoba sa invaliditetom.
Posebno su istaknuti slijedeći procesi koji će izravno pozitivno utjecati na ostvarivanje prava na život u zajednici za svaku osobu sa invaliditetom:
1. izgradnju najšireg mogućeg partnerstva lokalnih i regionalnih vlasti sa svim postojećim udrugama osoba sa invaliditetom, te zajedničko aktivno uključivanje u proces socijalnog planiranja, stvarajući socijalne planove temeljene na Konvenciji.
2. Europska unija je ratificirala Konvenciju, te se želi poticati projektne prijedloge za EU fondove čija će se sredstva iskoristiti za dobrobit osoba sa invaliditetom na lokalnoj i regionalnoj razini.
3. da se u zajednici, osobnim primjerom pokaže da osobe sa invaliditetom smatraju ravnopravnim i korisnim članovima društva i zajednice, a ne tek trajno ovisnom kategorijom građana kojima je potrebna isklučivo tuđa njega i samilost.
Članice i članovi Koalicije za život u zajednici spremne u svakom trenutku surađivati sa svim zainteresiranim dionicima na provedbu ovih mjera te ponuditi svoje znanje, iskustvo i pomoć u svakom nastojanju da sve osobe sa invaliditetom ostvare prava koja im jamči Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.
 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.