Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Predavanje dr. Dalibora Cukona o arterijskoj hipertenziji

Hrvatski liječnički zbor – podružnica istarska i Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije u suradnji s Gradom Pazinom organiziraju predavanje dr. Dalibora Cukona: "O arterijskoj hipertenziji kao dijelu sveukupnog kardiovaskularnog rizika" u srijedu, 8. prosinca 2010. godine s početkom u 19,00 sati u Maloj sali za sastanke u Spomen domu u Pazinu.

Predavač dr. Dalibor Cukon je doktor medicine, specijalist interne medicine u Poliklinici „Sunce“.
Cilj predavanja je objasniti građanima rizike koje sa sobom nosi povišeni krvni tlak kao osnovni supstrat kardiovaskularnih incidenata. Kad se govori o kardiovaskularnom riziku u obzir treba uzeti sve faktore rizika i pokušati djelovati na sve njih istovremeno, s posebnim naglaskom na eliminaciju faktora rizika na koje možemo utjecati. Zato povišeni krvni tlak želimo istaknuti kao poseban faktor rizika unutar sveukupnog kardiovaskularnog rizika, ponoviti mjere za sprječavanje nastanka povišenog krvnog tlaka i preporuke za liječenje ove bolesti.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.