Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poziv za sudjelovanje na natječaju za nabavu radova za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije “Stari Pazin”-broj natječaja 3011811039/WKS

Grad Pazin namjerava dodijeliti Ugovor za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije „Stari Pazin“ – glavni kolektor i kućni priključci – sredstva iz IPARD programa za ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda – Mjera 301.

The City of Pazin intends to award a works contract for the construction of the faecal sewage collector "Stari Pazin" – the main collector and house connections which Standard advertisement for local open tender procedures (Summary) is published on 27/7/2011 under publication reference number: EuropeAid/131828/M/WKS on the EuropeAid website:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1312200458988&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=131828
.”
The tender dossier is available from the City of Pazin, Druzbe Sv. Cirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, Croatia.

Dokumenti: Procurement notice
Obavijest o nabavi objavljena je u Narodnim novinama RH broj 93/2011 od dana 12. kolovoza 2011.godine.

Dokumenti: Corrigendum No1 to Procurement notice
Obavijest o nabavi objavljena je u Narodnim novinam RH broj  108/2011 od dana 21. rujna 2011. godine Grad Pazin namjerava dodijeliti ugovor za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije „Stari Pazin“ -glavni kolektor i kućni priključci za koji je standardni oglas za lokalne otvorene natječajne postupke (Sažetak) objavljen 27.07.2011. godine sa brojem natječaja:
EuropeAid/131828/M/WKS na web stranici EuropeAid:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1312200458988&do=publi.detPUB&searchtype=
QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=131828

Natječajna dokumentacija dostupna je na adresi: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda, 52 000 Pazin, Hrvatska.

Dokumenti: Obavijest o nabavi
Obavijest o nabavi objavljena je u Narodnim novinama RH broj 93/2011 od dana 12. kolovoza 2011.godine.

Dokumenti: Corrigendum No1 to Procurement notice
Obavijest o nabavi objavljena je u Narodnim novinam RH broj  108/2011 od dana 21. rujna 2011. godine
 
GRAD PAZIN

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.