Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

POZIV za dostavu prijedloga za uvrštenje u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Pazina i Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Pazina za 2015. godinu

I.

Pozivaju se dosadašnji i potencijalni korisnici proračuna Grada Pazina (dalje: podnositelj Prijave) da najkasnije do 30. rujna 2014. godine dostave svoje Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Grada Pazina za 2015. godinu.

II.

Prijedlozi programa gradnje i/ili održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture dostavljaju se na obrascu Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/621-418, fax: 052/624-133. Obrazac se može preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr.

III.

Prijave s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se na adresu Upravnog odjela kako je navedeno u točki II. ovog poziva sa naznakom: “Zahtjev za uvrštenje u Proračun“.

IV.

Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku (s poštanskim žigom nakon 30.rujna 2014.) i na propisanom obrascu, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Grada Pazina za 2015. godinu.

GRAD PAZIN
Pročelnik
Daniel Maurović,dipl.ing.

KLASA: 400-06/14-01/94
URBROJ: 2163/01-07-01-14-1
Pazin, 19. rujna 2014.

obrazac.doc

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike