Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Poziv ustanovama i OCD-ima na zajedničku promociju

Grad Pazin ove godine, u svrhu zajedničke promocije, planira izradu letka/brošure pod nazivom ”Drukčije ljeto” s događanjima/programima na području Grada Pazina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2018. godine.

Pozivamo sve zainteresirane OCD-e i ustanove, ukoliko organiziraju neko događanje/program u navedenom periodu na području Grada Pazina, da najkasnije do 14. svibnja 2018. godine dostave na adresu: [email protected] sljedeće informacije:

–              Naziv događanja/programa

–              Ime organizatora

–              Dan i datum održavanja

–              Vrijeme održavanja

–              Mjesto održavanja

–              Naziv događanja/programa i ime organizatora na engleskom jeziku

–              Vrlo kratki opis događanja/programa na hrvatskom i engleskom jeziku

–              Podatak gdje se može pronaći više informacija o događanju/programu

Napomena: ukoliko neko događanje/program traje više dana ili ima više različitih sadržaja molimo da iste posebno navedete kako bi ih se moglo lakše rasporediti u brošuri.

Grad Pazin će primarno objavit događanja/programe koja su namijenjena široj javnosti i kojima se obogaćuje turistička i kulturna ponuda Grada u ljetnim mjesecima. Događanja/programi koji šire nacionalnu, rasnu, vjersku, spolnu, socijalnu netrpeljivost ili netrpeljivost prema određenim skupinama ili pojedincima se ne mogu promovirati.

Unaprijed zahvaljujemo!

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.