Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poziv na raspravu

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.) Grad Pazin poziva na raspravu po prijedlozima općih akata https://pazin.hr/index.php?id=90,2103,0,0,1,0. Rasprava traje do 27. studenog 2013. godine, osim za Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (I. čitanje)  koja traje do 02. prosinca 2013. godine.

Raspravi možete pristupiti na način da ispunite Elektronski obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: https://pazin.hr/index.php?id=272,2105,0,0,1,0

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.