Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poziv na očitovanje za uređenje vodotoka „Pazinčice“ nizvodno od mosta „Dušani“

Dana 21. studenog 2013. godine, organizirana je prezentacija projekta Uređenja korita vodotoka „Pazinčice“ uzvodno od mosta „Rijavec“ („Sv. Jožef“), na kojoj je iskazan veliki interes za navedenu temu. Zato ovim putem dajemo mogućnost građanima za očitovanje u obliku primjedbi i prijedloga vezano za uređenje vodotoka „Pazinčice“ nizvodno od mosta „Dušani“ i same Powerpoint prezentacije projekta Uređenja korita vodotoka „Pazinčice“ uzvodno od mosta „Rijavec“ koju možete pogledati na dnu ovog teksta. Primjedbe i prijedloge, te prijave eventualnih tehničkih poteškoća s učitavanjem prezentacije možete dostaviti putem pošte na adresu Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-poštu: [email protected], s napomenom (Uređenje vodotoka „Pazinčice“). Svi prijedlozi i primjedbe biti će dostavljeni u Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Mirna – Dragonja“ Buzet.
Rok za očitovanje je do 31. prosinca 2013. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.