Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poziv građanima na dostavu prijedloga komunalnih akcija

Grad Pazin poziva sve građane i građanke grada Pazina i mjesnih odbora da do 31.07.2014. dostave svoje prijedloge malih komunalnih akcija za koje smatraju da se trebaju financirati iz gradskoga proračuna u 2015. godini. Svi građani koji imaju prijedlog komunalne akcije mogu svoj prijedlog poslati e-mailom na [email protected].
Kod prijave komunalne akcije dovoljno je opisati što bi se trebalo napraviti i gdje (lokacija), uz obrazloženje zbog čega to smatrate važnim za područje vašeg mjesnog odbora ili dijela mjesnog odbora.Što je komunalna akcija?   Gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom, npr. manji dijelovi mjesne mreže za priključke; zelene površine, parkovi i dječja igrališta; putovi, sporedne ceste i nogostupi; kulturni, sportski i drugi javni objekti. Prikupljene prijedloge će gradski službenici analizirati i uz svaki prijedlog pripremiti pojašnjenja, primjerice: da li je prijedlog u nadležnosti Grada, da li je prijedlog izvediv – s obziron na trošak provebe, potrebnu dokumentaciju, potrebne dozvole i slično (…). Tijekom rujna i listopada organizirat će se po jedna javna tribina u svakom mjesnom odboru (Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Lindar, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask, Zarečje) i četiri tribine u Pazinu (Centar, Buraj, Drščevka, Dubravica) na kojoj će građani moći raspravljati o svakoj od predloženih akcija i na kraju glasati za onu koju smatraju najvažnijom – prioritetom za realizaciju u 2015. godini. Grad Pazin se obvezuje odabranu komunalnu akciju uvrstiti u proračun i realizirati u narednoj godini.
Grad Pazin u partnerstvu s udrugom GONG i Društvom Naša djeca Pazin, a u suradnji sa Udrugom Gradova i Institutom za javne financije provodi ovaj projekt kojemu je cilj uključiti građane u donošenje odluka, i to na primjeru donošenja proračuna za narednu godinu. Projektom se žele osnažiti kapaciteti svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju.  Više o projektu i gradskom proračunu: http://proracun.pazin.hr/ Projekt se financira kroz program „Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001: Support Structures for CSOs at the Regional Level“Projekt se financira kroz program „Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001: Support Structures for CSOs at the Regional Level“