Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Potpisani Ugovori s udrugama o dodjeli financijskih sredstava

U utorak 11. travnja 2017. u Velikoj vijećnici Grada Pazina Gradonačelnik Renato Krulčić i predstavnici udruga potpisali su ovogodišnje ugovore o sufinanciranju programa, projekata i manifestacija, sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro.
Javni natječaj objavljen je 26. siječnja 2017. godine i bio je otvoren 30 dana, a zaključen je 25. veljače 2017.
2. veljače 2017. godine održan je okrugli stol na temu: „Civilno društvo – jedan od temelja razvoja Grada Pazina“ s ciljem poticanja udruga na veći angažman u zajednici. Ovom prilikom predstavnici udruga upoznati su sa dva netom objavljena natječaja: Javnim natječajem za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pazina u 2017. godini te Javnim natječajem za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.
Na natječaj je pristiglo 59 prijava.
Nakon formalne provjere prijave su procjenjivane od strane stručnjaka u pojedinom području ,a minimalni bodovni prag za ostvarivanje prava na sufinanciranje je 61 bod od max 100 bodova.
4 Povjerenstva za ocjenjivanje dala su prijedlog rang lista temeljem kojih je Gradonačelnik donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro 27. ožujka 2017. godine
Sveukupno je u proračunu planirano za dodjelu putem javnog natječaja 660.000,00 kuna, odnosno 50.000,00 kuna više u odnosu na prošlu (2016. godinu) i to: 10.000,00 kuna više u području odgoja i obrazovanja, te po 20.000,00 kuna više u području kulture i socijalne skrbi i zdravstva.
U 2017. godini u području Odgoja i obrazovanja (110.000,00 kuna): financirat će se 8 prijava programa/projekata manifestacija , a odbijene su 2 prijave.
U području kulture (220.000,00 kuna) ): financirat će se 20 prijava programa/projekata manifestacija , a odbijena je 1 prijava.
U području socijalne skrbi i zdravstva (220.000,00 kuna): financirat će se 20 prijava programa/projekata manifestacija , a odbijena je 1 prijava.
U ostalim područjima od interesa za opće dobro (110.000,00 kn): financirat će se 5 prijava programa/projekata manifestacija , a odbijene su 2 prijave.
Ukupno financirat će se 53 prijave programa/projekata manifestacija , odbijeno je 6 prijava.
Svojim programima/projektima/manifestacijama udruge/organizacije civilnog društva zasigurno grad Pazin čine još kvalitetnijim za život na čemu im se gradonačelnik i ovom prilikom zahvalio.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.