Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Potpisani ugovori s organizacijama civilnog društva za 2019. godinu u području odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro

U ponedjeljak 25. ožujka 2019. u Velikoj vijećnici Grada Pazina Gradonačelnik Renato Krulčić i predstavnici organizacija civilnog društva potpisali su ovogodišnje ugovore o sufinanciranju programa, projekata i manifestacija, sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro.

Sveukupno je u proračunu za ovaj natječaj planirano u 2019. godini 580.000,00 kuna.
Javni natječaj objavljen je 15. siječnja 2019. godine i bio je otvoren 30 dana, a zaključen je 15. veljače 2019.

21. siječnja 2019. godine održana je provedbena radionica za prijavu na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini. Na natječaj je pristigla 81 prijava.

Nakon formalne provjere prijave su procjenjivane od strane stručnjaka u pojedinom području, a minimalni bodovni prag za ostvarivanje prava na sufinanciranje je 61 bod od maksimalno 100 bodova.

Četiri Povjerenstva za ocjenjivanje dala su prijedlog rang lista temeljem kojih je Gradonačelnik donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro dana 14. ožujka 2019. godine
U 2019. godini ovim javnim natječajem financirat će se ukupno 56 programa/projekata manifestacija. Od toga:

– u području odgoja i obrazovanja (110.000,00 kuna): financirat će se 9 programa/projekata manifestacija.

– u području kulture (220.000,00 kuna) ): financirat će se 22 programa/projekata manifestacija.

– u području socijalne skrbi i zdravstva (140.000,00 kuna): financirat će se 18 programa/projekata manifestacija.

– ostalim područjima od interesa za opće dobro (110.000,00 kn): financirat će se 7 programa/projekata manifestacija.

Gradonačelnik je istaknuo kako provođenjem svojih različitih aktivnosti i socijalnih usluga organizacije civilnog društva značajno doprinose još boljoj kvaliteti života građanki i građana Pazina  te im na tome zahvalio.

Važno je napomenuti da se u 2019. godini, uz 580.000,00 kuna dodijeljenih javnim natječajem, financiraju  i udruge koje su izravno uključene u proračun za 2019., to su: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama s 77.000,00 kuna,; udruga Sigurna kuća Istra s 10.000,00 kuna te udruga Hoću-mogu za Vojta terapiju sa iznosom od 16.000,00 kuna. Ukupno 103.000,00 kuna.

Uz to objavljen je i natječaj Ureda Grada za manifestacije u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina 2019. (vrijednost natječaja 20.000,00 kuna).