Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Potpisani ugovori o sufinanciranju programa iz područja zdravstva i socijalne skrbi s Istarskom županijom

Na Poziv za prijavu programa iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2013. godinu, objavljen u rujnu 2012. godine, Grad Pazin kandidirao je Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojbe, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj te tri preventivna programa namijenjena djeci i roditeljima; „Tečaj kvalitetnog roditeljstva“,“Roditeljstvo se može učiti“ i „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“.

Županijska skupština Istarske županije svojom je Odlukom od 17. prosinca 2012. godine prihvatila Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje Istarske županije za 2013. godinu, te će temeljem navedene Odluke u 2013. godini sufinancirati Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ s 250.000,00 kuna. Program se još financira iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih s 535.500,00 kuna, dok Grad Pazin i osam susjednih općina sufinanciraju preostali dio potrebnih sredstava za provođenje programa, s oko 270.000,00 kuna godišnje. Provođenje tri preventivna programa „Tečaj kvalitetnog roditeljstva“, „Roditeljstvo se može učiti“ i „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“, uz Grad Pazin, Istarska županija će u 2013. godini sufinancirati s ukupno 20.000,00 kuna. Za sufinanciranje navedenih programa dana 11. veljače 2013. godine potpisani su Ugovori o sufinanciranju između župana Istarske županije Ivana Jakovčića i gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića.               

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.