Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Potpisana Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini

Jučer (10. veljače 2021.) je održan sastanak članova Savjeta mladih s Renatom Krulčićem, gradonačelnikom Grada Pazina i Davorom Slokovićem, predsjednikom Gradskog vijeća, nakon koje je potpisana Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini. Savjet mladih Grada Pazina odazvao se u velikom broju – uz predsjednicu Nevu Ljuština, sastanku su prisustvovali ostali članova i zamjenici članova Savjeta mladih: zamjenica predsjednice Lucija  Jedrejčić, Marijo Ivanković,  Željka Nefat i Lucija Zidarić i Karla Pilat. Ispred gradske uprave bio je prisutan Anton Finderle, savjetnik za odgoj, obrazovanje i mlade.

U zanimljivoj raspravi Neva Ljuština je prezentirala Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2020. godinu, istaknuvši kako je lanjska godina bez obzira na pandemijske razmjere bila vrlo aktivna. Iznijela je aktivnosti vezane uz realizaciju projekta Pazin izvan zidova, kojeg je proveo  Centar za mlade Alarm. Ideja projekta je  bila stvaranje prostora za mlade u bivšoj vojarni Veli Jože te je izgradnjom prostora stvoren prostor za neformalna druženja mladih, radionice, koncerte, promocije i slično. U toku godine mladi su prošli kroz brojne on line edukacije, a sudjelovali su i u organizaciji Dana mladih Istarske županije u Poreču. Iznijela je i Plan rada za 2021. godinu koji će naglasak staviti na sudjelovanju u projektu „Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga između mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini“. Mladi su za svoje aktivnosti dobili pohvale od strane gradonačelnika Krulčića, koji je istaknuo da je ovaj Savjet mladih jedan od najaktivnijih, od kada to savjetodavno tijelo postoji. Ujedno je prepoznat rad i na nacionalnoj razini, što je i spomenuto u Godišnjem izvješću o radu savjeta mladih za 2019. godinu od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Najveći dio rasprave bio je posvećen rezultatima Anketa za ispitivanje problema, potreba i mišljenja mladih u gradu Pazinu koja je provedena u studenom i prosincu protekle godine na uzorku od 221 mlade osobe od 13 do 35 godina.

Ljuština je istaknula kako mladi kao najistaknutije probleme mladih u Pazinu navode nedostatak sadržaja i adekvatnog prostora za mlade, kao i nedovoljno prilika za mlade da izraze svoje mišljenje. Navode i slab interes mladih za uključivanje u život i rad lokalne zajednice. Najmanje istaknut problem mladih u Pazinu je nezaposlenost. Ukupno gledajući, prosječna ocjena zadovoljstva položajem mladih u Pazinu na skali od 1 do 10 bodova je 3.29, dok je procjena aktivnosti mladih u Pazinu 2,94. Kako bi povećali svoju aktivnost i zadovoljstvo životom u Pazinu, mladi predlažu veći broj različitih aktivnosti za mlade, bolju komunikaciju gradske uprave s mladima te jačanje odnosa s mladima, senzibilizaciju i poticanje mladih za volontiranje, kao i adekvatan prostor, plaće za osobe koje rade s mladima te okupljanje i umrežavanje aktivnih mladih u Pazinu. Najistaknutija preporuka mladih koja se ponavlja kroz različite dijelove istraživanja je bolje informiranje, suradnja sa školama te jasnije oglašavanje prema mladima (kroz društvene mreže, jedinstveni virtualni i fizički prostor za informiranje te suradnju s medijima). Komentirajući rezultate Ankete Krulčić je kratko iznio planove Grada vezano za inicijative u stambenoj politici te politici zapošljavanja na gradskoj razini, dok je Davor Sloković istaknuo koje su prednosti umrežavanja unutar civilnog sektora

Rezultati Ankete iskoristit će se za provedbu aktivnosti koje se planiraju projektom Pazi(n)! mladi: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini su dva studijska putovanja. Osobe koje rade s mladima putovat će u Rijeku, kao grad primjer dobre prakse te za mlade, dok će mladi – osnovnoškolci i srednjoškolci te osobe koje rade s mladima u ožujku 2021. sudjelovati na trodnevnom studijskom putovanju u Karlovac, Samobor, Zabok, Pregradu i Lepoglavu. Također su planirane su još dvije edukacije za osobe koje rade s mladima (od strane riječke udruge Delta i Volonterskog centra Istra), kao i radionice u osnovnoj i srednjoj školi te radionica s neformalnim skupinama mladih iznad 18 godina. Nakon provedenih radionica i studijskog putovanja, u travnju je predviđena fokus grupa za 15 mladih koji su sudjelovali u radionicama. Završna aktivnost projekta je sastanak s predstavnicima donositelja odluka na kojem će mladi i osobe koje rade s mladima uz dijalog iznijeti zaključke zajedničkog rada na projektu.

Anton Finderle izvijestio je o sudjelovanju Grada Pazina u sklopu najvećeg europskog projekta u radu s mladima Europe Goes Local, koji je završio u siječnju ove godine, a čija je posljedica umrežavanje i rad na projektu „Pazi(n) mladi!“ te potpisivanje Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini. Kao logični slijed bogatih aktivnosti vezano uz mlade, Grad će se prijaviti Udruzi gradova, koja koordinira postupak certificiranja za politike usmjerene mladima za stjecanje certifikata „Grad za mlade“.