Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Potpisan Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48)

Danas, dana 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Renato Krulčić za Grad Pazin i član uprave Cesta d.o.o. Pula, Miro Mirković, potpisali su Ugovor predmet kojeg je izvođenje radova rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700- Vela Traba – D48)  od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba, ukupne predračunske vrijednosti usluge 903.874,81 kn uključujući PDV.

Nakon što je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela Odluku o prihvatljivosti Grada Pazina za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700- Vela Traba – D48) u sklopu provedbe mjere 7.2.2., Programa ruralnog razvoja RH, potpisan je s istom Ugovor o financiranju kojim je utvrđen najviši iznos potpore koji iznosi 1.088.037,50 kn za sve prihvatljive aktivnosti, a na temelju kojeg se krenulo u postupak javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije na dijelu predmetne nerazvrstane ceste.

Nakon provedenog postupka javne nabave i primljene dvije valjane ponude, a po kriteriju ekonomski  najpovoljnije ponude, odabran je izvođač Cesta d.o.o. Pula.

Predmet Ugovora  financira se sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,  podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije “, tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Financiranje iznosi 100% prihvatljivih aktivnosti na projektu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.