Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Podmirivanje dijela troškova prehrane u Osnovnoj školi, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, u školskoj 2011/2012. godini

Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj sjednici održanoj 26. srpnja 2011. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi, odnosno dijela koji se odnosi na podmirivanje troškova prehrane u Osnovnoj školi, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji.

Od 1. rujna 2011. godine Grad Pazin bi za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 26-te godine života), umjesto dosadašnjeg podmirivanja tih troškova u cijelosti, iste podmirivao u 75%-tnom iznosu.
Preostalih 25% troškova prehrane u Osnovnoj školi za tu djecu, biti će obvezni podmirivati njihovi roditelji.
Pravo na predmetnu pomoć mogu ostvariti roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi s prebivalištem na području Grada Pazina.
Zahtjev za naknadu tih troškova podnosi se u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina (I. kat desno, soba broj 34.) na obrascu koji se može preuzeti u navedenom Odjelu utorkom od 8,00 do 10,00 i 12,00 do 16,00 sati te srijedom i petkom od 8,00 do 10,00 i od 11,00 do 13,00 sati ili na Web stranicama Grada Pazina (ispod teksta).
Predmetne Zahtjeve potrebno je podnijeti čim prije. Za podnosioce Zahtjeva, koji ispunjavaju uvjete, a koji iste podnesu do 30. rujna 2011. godine, pravo na podmirivanje troškova prehrane u 75%-tnom iznosu, priznati će se za period od 1. rujna 2011. do 30. lipnja 2012. godine.
Zahtjeve za navedenu namjenu zaprimat će se i kasnije, odnosno nakon 30. rujna 2011. godine, ali će se predmetno pravo priznavati od prvog dana u mjesecu nakon isteka mjeseca u kojem je podnijet Zahtjev.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 624-111 int. 127. 

                                 Upravni odjel za samoupravu, 
                                 upravu i društvene djelatnosti

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.