Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pazinsko Gradsko vijeće nije konstituirano ni iz drugog pokušaja

Nakon neuspješne 1.konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, 5.srpnja.2021. godine održana je 2. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, ali Gradsko vijeće ponovno nije konstituirano. Niti jedan od predloženih kandidata za  predsjednika/cu nije imao potrebnu većinu glasova.

Kao i na prošloj sjednici, prijedlog za predsjednika/cu podnijeli su MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA i koalicija IDS-HNS-HSU, te su predloženi kandidati: Tanja Grubiša i Marko Breščić. Izbor se nastavio tajnim glasovanjem, putem glasačkih listića. Ovog puta sjednici je prisustvovalo svih 13 vijećnika.

Nakon tajnog glasovanja, Komisija za provođenje tajnog glasovanja prebrojila je glasove i utvrdila kako niti jedan od predloženih kandidata: Tanja Grubiša i Marko Breščić, nije dobila/o natpolovičnu većinu od ukupnog broja vijećnika/vijećnica. Kao i na 1. konstituirajućoj sjednici, političke opcije nisu se mogle usuglasiti oko izbora predsjednika/predsjednice Gradskog vijeća, te je za kandidatkinju Možemo! Tanju Grubišu glasalo 6 vijećnika, dok je za kandidata IDS-HNS-HSU, Marka Breščića također glasalo 6 vijećnika.

Prema tome predsjednik/ca Gradskog vijeća nije izabran/a i time nisu ispunjeni uvjeti iz Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima te Gradsko vijeće Grada Pazina nije konstituirano.

Gradsko vijeće Grada Pazina, ima još jednu – posljednju priliku za konstituiranje vijeća, a ako se to ne dogodi, u Pazinu će biti raspisani izvanredni izbori za Gradsko vijeće.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike