Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pazin je danas bio domaćin prve nacionalne turneje „Dobra energija“

Grad Pazin je danas, 16. rujna imao priliku biti domaćin prve nacionalne turneje “Dobra energija” kojoj je cilj pružiti podršku gradovima i njihovim građanima u realizaciji projekata korištenja obnovljivih izvora energije. Turneju je organizirala Zelena energetska zadruga u suradnji s predstavnicima grada.

Turneja Dobra energija krenula je 7. rujna iz Varaždina, nakon čega su uslijedili Vrbovec, Karlovac, Velika Gorica, Križevci, Jastrebarsko, Poreč, Pazin, Rovinj te će završava 18. rujna u Puli, a održava se u sklopu projekata Akcelerator za gradove i 1.000 sunčanih krovova financiranih od strane EIT Climate KIC-a, projekta AgroBioHeat financiranog iz EU programa Obzor 2020 te Programa Ruralnog razvoja sufinanciranog sredstvima Europske unije.

U Hrvatskoj od ranih 90-ih raste trend smanjenja opskrbljenosti vlastitom energijom, a predviđa se da će se on u budućnosti nastaviti. Očekivana posljedica toga bit će veća potreba za uvozom energije. Paradoksalno, Hrvatska ima izuzetan potencijal kada su u pitanju obnovljivi izvori energije – kada je u pitanju samo sunčeva energija, pri vrhu je europske ljestvice s prosječnih 2.600 sunčanih sati godišnje. Poticanje vlastite opskrbljenosti energijom zato je sve važnije, a aktivna uloga jedinica lokalne i regionalne samouprave u tome je ključna.

U sklopu turneje je u jutarnjim satima na glavnom gradskom trgu postavljen edukacijsko informativni štand predviđen za savjetovanje građana vezano uz uspješnu realizaciju projekta male sunčane elektrane na vlastitom krovu. U suradnji s partnerima i lokalnim izvođačima, Zelena energetska zadruga građanima nudi besplatno rješenje za realizaciju sunčanih elektrana na krovovima obiteljskih kuća. Rješenje koje nudi je neovisno od državnih poticaja, a građanima osigurava pristup povoljnoj i kvalitetnoj opremi, uz kontinuiranu podršku i pristup informacijama.

U zgradi gradske uprave Grada Pazina održana je press konferencija za novinare na vezanu temu te je tom prilikom potpisana i Deklaracija o dobroj energiji kojom Grad Pazin postaje jedan od pionira energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena. Nakon konferencije je uslijedio sastanak između grada i Zelene energetske udruge s ciljem definiranja sljedećih koraka suradnje.

U djelu programa namijenjenom savjetovanju predstavnika grada i ključnih gradskih dionika održana je „Future radar“ radionica koja je za cilj imala otkrivanje novih održivih tema i projekta u gradu te međusobno jačanje komunikacije.

Grad Pazin razmišlja i djeluje „zeleno“ još od 2010. godine kada je postao potpisnik Energetske povelje čime se obvezao na smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%, povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije na 20% i povećanje energetske efikasnosti za 20%.

  1. godine Grad postaje članom „Sporazuma gradonačelnika“ te u istom razdoblju izrađuje Akcijski plan energetski održivog razvitka kojim se obvezuje provoditi mjere u svrhu smanjenja CO2  raspoređene po sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa.

U razdoblju od 2015. do 2019., uz 5 drugih Istarskih gradova, Grad Pazin provodio je projekt Life SEC Adapt u sklopu kojeg je potpisan „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“, a na temelju kojeg je izrađena i Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama.

Osim tog važnog dokumenta, odrađuju su i brojne aktivnosti koje doprinose zelenom razmišljanju poput organizacije „Energetskih dana“ tri godine za redom, informiranja građanstva na temu energetske učinkovitosti te kontinuirane suradnje s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju i Zelenom energetskom udrugom, čime Grad Pazin potvrđuje želju i obvezu postizanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2.

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.