Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Otvoreno reciklažno dvorište u Jelenčićima

Danas, 16. srpnja 2019. godine u 10:00 sati otvoreno je reciklažno dvorište u Jelenčićima.  Tim povodom održana je konferencija za medije koju je otvorio gospodin Emil Šetić kao voditelj projekta i predstavnik tvrtke Eurokonzalting d.o.o., nakon toga nazočnima i medijima obratili su se Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina i Vladimir Burič, predsjednik uprave Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin.

Emil Šetić upoznao je nazočne i medije s  podacima o projektu te podsjetio da je Grad Pazin prijavio izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Građenje reciklažnih dvorišta“, referentne oznake KK.06.3.1.03 u mjesecu veljači 2018. godine u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinosa smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Pazina. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao PT2 odnosno odobreno je 899.577,95 kuna bespovratnih sredstava za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta.

Provedba EU projekta je u tijeku do kraja mjeseca kolovoza tekuće godine. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Pazina ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti.

Ciljana skupina projekta su stanovnici sa područja Grada Pazina uključujući i stanovnike koji nisu korisnici komunalnih usluga.

Izgrađeno reciklažno dvorište opremljeno je svom potrebnom opremom za privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Grad Pazin je za predmetno reciklažno dvorište ishodio uporabnu dozvolu u mjesecu lipnju tekuće godine, te je nakon ishođenja iste izgrađenu infrastrukturu dao na upravljanje komunalnom društvu Usluga d.o.o. Pazin. Dodatno, reciklažno dvorište je početkom mjeseca srpnja tekuće godine upisano u Očevidnik reciklažnog dvorišta.

Izgrađenim i opremljenim reciklažnim dvorištem Grad Pazin je unaprijedio infrastrukturu za privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada što će rezultirati nižim troškovima zbrinjavanja otpada, višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš.

Očekivani rezultati projekta:

  • odvojeno će se prikupiti 250 tona otpada u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole
  • 65% stanovnika sa područja Grada Pazina upoznati će se sa ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima
  • organizirano je 10 obrazovnih aktivnosti vezano za korištenje recklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
  • doprinijet će lokalnoj zajednici kroz smanjenu emisiju CO2 od 172 t/god. u odnosu na postojeće stanje što će utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu
  • rezultirati će smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta te unaprjeđenjem sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pazina

Vrijeme realizacije projekta iznosi 14 mjeseci zaključno do 31. kolovoza 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.248.294,50 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 1.058.327,00 kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 899.577,95 kuna (85% prihvatljivih troškova).

Nakon toga se medijima obratio gradonačelnik Renato Krulčić

Gradonačelnik Renato Krulčić istaknuo je kako Grad Pazin ima jedan od učinkovitijih sustava prikupljanja otpada u Istri te da se današnjim otvaranjem 1,2 milijuna kuna vrijednog reciklažnog dvorišta građanima omogućila dodatna usluga pravilnog, kvalitetnog i održivog gospodarenja otpada na Pazinštini.

Od danas naši će građani imati nadzirani ograđeni prostor na kojem će besplatno moći zbrinuti više od 30 vrsta otpada koje stvaraju u vlastitom kućanstvu, i nadam se da više nećemo biti svjedoci posljedica nesavjesnog odbacivanja otpada u prirodu.

Gospodarenje otpadom utječe na sve građane i na naš okoliš i zato je to jedna od ključnih tema naše Gradske uprave. To je mnogo više od samo komunalne usluge, to je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno, to je i odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama.  Također, razvojna strategija našeg Grada sve se više oslanja na rast turističkog potencijala i zelenog turizma jer shvaćamo da onima koji dolaze u naš grad i Središnju Istru možemo ponuditi autentičan doživljaj izvorne Istre, koja je oduvijek bila usmjerena na zdravu domaću proizvodnju i čist okoliš. Želimo da tako i ostane za sve nadolazeće generacije.

Na kraju se medijima obratio Vladimir Burić, te iznijeo podatke o samom funkcioniranju reciklažnog dvorišta (radno vrijeme i što će se moći odložiti na reciklažnom dvorištu).

Kako je napomenuo Gradonačelnik, Grad Pazin i područje susjednih općina na kojemu trgovačko društvo Usluga d.o.o. pruža javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada uživaju jedan od najnaprednijih sustava gospodarenja otpadom  a poznato je da je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom pitanje kvalitete života. S čipiranim individualnim spremnicima u ruralnom dijelu i modernim zajedničkim polupodzemnim spremnicima na korisničke kartice u urbanom dijelu, sustav na Pazinštini potpuno je individualiziran, svako odlaganje otpada se mjeri a korisnici plaćaju onoliko koliko odlažu.

 Otvaranjem reciklažnog dvorišta omogućili smo našim korisnicima ograđeni i nadzirani prostor u kojem će moći zbrinuti odvojeno sakupljeni otpad iz kućanstva te  dodatno smanjiti mjesečne količine otpada koje odlažu. Nadamo se da će otvaranje ovog dvorišta zaustaviti nepropisno odlaganje otpada a pozitivno utjecati na razvoj kružne ekonomije i brige o zaštiti okoliša.

Reciklažno dvorište nalazi se u sklopu pretovarne stanice Jelenčići odnosno bivšeg odlagališta otpada „Jelenčići V“ a bit će otvoreno radnim danom kako slijedi: ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 do 14.00 te utorak i četvrtak od 8.00 do 18.00 sati. Reciklažno dvorište bit će također otvoreno svaku prvu subotu u mjesecu kako bi se omogućilo korisnicima koji ne stižu svoj otpad dovesti i odložiti u tjednu, da to učine tijekom vikenda.

Dvorište mogu koristiti svi korisnici sustava odvoza otpada na području davatelja usluge (fizičke osobe), uz osobnu iskaznicu te uz prethodno odvajanje otpada kako bi ga u dvorištu samo odložili u odgovarajuće spremnike.

Otpad koji korisnici mogu odložiti jest:

Građevinski otpad iz kućanstva beton, cigla, crijep, keramičke pločice, razni izolacijski materijali, građevinski materijali od gipsa i sl. (do 400 kg godišnje- 200 u 6 mjeseci)

Otpadna jestiva ulja jestiva ulja i masti od prženja i kuhanja

Ambalažni otpad papir, staklo, plastika, metal, višeslojna ambalaža – tetrapak, tekstil, drvo

Otpadne gume,

Tekstil odjeća, obuća, ručnici, posteljina, zavjese, torbe i sl.

Zeleni otpad trava, lišće, granje ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave nijednim oblikom komercijalne djelatnosti

Električni i elektronički otpad električni alati, informatička i telekomunikacijska oprema, toneri za pisače, kućanski uređaji, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema

Opasni otpad baterije, akumulatori, lijekovi, maziva i motorna ulja, boje i lakovi, otapala, stari lijekovi i dr.

Glomazni ili krupni otpad Sva kupaonska, kuhinjska i vrtna oprema, podne obloge, dječja oprema, namještaj i ostali glomazni otpad – rolete, žaluzine, tende, madraci, ljestve samostojeće stepenice, zavjese, nosači za zavjese, vrata, staklo (okno), prozor, prozorski okvir invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce, sprave za vježbanje, veća sportska oprema, radijatori, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja i slino.