Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Otvorene restaurirane freske u pazinskoj crkvi sv. Nikole

U utorak, 30. listopada, u crkvi sv. Nikole u Pazinu održano je predstavljanje programa konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama u svetištu i svečano otvorenje restauriranog oslika, kao i predstavljanje restauriranog baroknog ormara iz sakristije crkve te restauriranih štafelajnih slika.

Program konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama u svetištu, nastalih u drugoj polovici 15. stoljeća, započeo je Hrvatski restauratorski zavod 2011. godine, a okončan je u 2018. godini, Europskoj godini kulturne baštine.

Ciklus zidnih slika u svetištu župne crkve sv. Nikole opsegom, očuvanošću i slikarskom kvalitetom zauzima važno mjesto unutar korpusa gotičkog zidnog slikarstva Istre i podalpskih prostora. Na svodu su prikazani Boj anđela i Geneza, dok se na bočnim zidovima nalaze prikazi iz Biblije siromaha (Biblia pauperum). Oslik je F. Stelè isprva pripisao majstoru iz kruga suradnika Jakoba Suntera, kojeg prepoznaje kao Leonarda iz Brixena. Ujedno je pretpostavio utjecaj pazinskog ciklusa na razvoj lokalne slikarske produkcije, poglavito na radionicu Vincenta i Ivana iz Kastva. Tezu o južnotirolskom porijeklu oslika prihvatio je poslije i B. Fučić, no recentna su istraživanja preispitala navedene teze i uputila na druga srednjoeuropska ishodišta pazinskog slikara. Zidne slike otkrivene su oko 1930. godine ispod slojeva boje i žbuke, kad su i restaurirane pod nadzorom tadašnjeg tršćanskog konzervatorskog zavoda (Soprintendenza alle opere d’antichita e d’arte). Recentnim konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima i radovima, koje provodi Hrvatski restauratorski zavod od 2011. godine, nastojalo se utvrditi stanje njihove očuvanosti, odrediti metodologija radova te valorizirati povijesne integracije zidnog oslika u svrhu njihove završne prezentacije. Dosadašnjim je zahvatima zidni oslik čišćen i konsolidiran, a u završnoj je fazi provedena integracija slikanog sloja. Ukupna vrijednost provedenog programa iznosi oko 1.630.000,00 kuna, od kojih su sredstva Ministarstva kulture 940.000,00 kuna, Istarske županije 620.000,00 kuna i Grada Pazina oko 70.000,00 kuna.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na djelima štafelajnog slikarstva u crkvi sv. Nikole provodili su se u Hrvatskom restauratorskom zavodu u kontinuitetu od 1998. do 2015. godine. U tom razdoblju restaurirano je 13 slika različitih dimenzija, funkcije i provenijencije. Radi se o djelima nastalim nakon barokizacije crkve, većinom za oltare iz 18. stoljeća. U slikarskom inventaru crkve sačuvano je nekoliko portreta crkvenih prelata važnih za povijest pazinske crkve poput portreta tršćanskih biskupa iz obitelji Rapicio, djela nepoznatog slikara 18. stoljeća.

Reprezentativni primjer baroknog crkvenog namještaja je i sakristijski ormar iz 1737. godine, izniman rad mjesne radionice, na kojem su 2018. godine dovršeni radovi u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Provedeni konzervatorsko-restauratorski radovi na sakristijskom ormaru imali su dva cilja: uklanjanje debelih slojeva potamnjelog laka, zbog kojih nije bilo moguće iščitati detalje delikatnih intarzija i rezbarija, i uspostavljanje njegove uporabne funkcije, s obzirom na to da će se ormar i dalje koristiti za čuvanje misnog ruha i posuđa. Prije radova obavljene su detaljne analize slojeva boje i lakova te vrste drva kako bi se precizno odredila metodologija rada. Velika je pažnja posvećena konsolidaciji i učvršćivanju nosive konstrukcije, zbog znatnih oštećenja od djelovanja vlage, gljivica i insekata.

Voditeljice programa Kristina Krulić, dr. sc. Višnja Bralić, Tijana Annar Trputec Strčić, predstavile su tijek provedbe radova, dok je o provedenim povijesno-umjetničkim istraživanjima govorio povjesničar umjetnosti Željko Bistrović.

Ove su višegodišnje programe prepoznali i podupirali Ministarstvo kulture, Istarska županija i Grad Pazin, a prigodne riječi su prisutnima uputili župnik Mladen Matika, Lorella Limoncin Toth, pročelnica Konzervatorskog odjela u Puli, Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije, velečasni Ivan Milovan, biskup u miru, Renato Krulčić gradonačelnik Grada Pazina i dr. sc.  Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Svoje znanje i iskustvo i nebrojene radne sate provedene na skeli i u restauratorskim radionicama, u radove su ugradili uporni restauratori i restauratorice, čijom zaslugom danas baštinimo ova likovna djela starih majstora.

(Korišteni podaci HRZ-a http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2970-pazin-crkva-sv-nikole)