Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Otvoren javni poziv za EU projekt I_Archeo.S.

Otvoren je javni poziv svim zainteresiranim dionicima da se prijave na radionice koje će se održati 7. i 8. lipnja 2018. U Pazinu. Tema radionica bit će zajedničko kreiranje novog tematskog turističkog itinerara.

Za izradu spomenutog itinerara, mogu se prijaviti gospodarski subjekti, javne ustanove, udruge i agencije u sektorima održivi turizam, upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom; ustanove kao što su muzeji, knjižnice i turističke zajednice; organizatori evenata te gospodarski subjekti različitih profila (turističke agencije, ugostitelji, pružatelji smještaja, turistički vodiči, lokalni proizvođači vina, meda, suvenira i drugih proizvoda) kao i ostali koji  mogu biti dio turističke ponude.

1 I_Archeo.S_Javni poziv za radionice.pdf

1.1. I_Archeo.S_Prijavnica za radionice.docx

Radionica Awareness Raising Pazin_Dnevni red.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.