Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Otkriveni arheološki nalazi na Forteci u Lindaru

Tijekom radova iskopavanja trase za polaganje vodova kanalizacijskog sustava u naselju Lindar, radnici su na lokaciji glavnog trga ispred crkve sv. Mohora i Fortunata naletjeli na dio arheološke građevne strukture – dio svoda vjerojatno nekog odvodnog kanala. Za preciznije određivanje vremena nastanka trebat će pričekati opsežnija arheološka istraživanja.

Investitor radova – Istarski vodozaštitni sustav – je na dijelu gradilišta s arheološkim nalazima privremeno obustavio radove, obaviještena su nadležna upravno-pravna tijela i trenutno se provodi arheološki nadzor. Radovi se nastavljaju na drugom dijelu trase, kako bi se izbjegla veća kašnjenja i gubici, a razmatra se i optimalno rješenje sustava odvodnje za ovaj dio naselja.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.