Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva Civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Grada Pazina

U organizaciji DUZS RH ( Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja te Područni ured Pazin) i Grada Pazina provedeno je 06. i 07. prosinca 2011. godine u Pazinu osposobljavanje (savjetovanje) pripadnika dijela operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Savjetovanje je planirano i provedeno sa članovima Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Grada Pazina, a kao dio Programa rada DUZS RH.

Savjetovanje je otvorio Gradonačelnik Pazina gospodin Renato Krulčić koji je pozdravio sve nazočne i ukazao na značaj ove edukacije ne krijući pri tome zadovoljstvo nazočnošću pripadnika zapovjednih sastava na edukaciji.

U teorijskom dijelu izobrazbe predavači iz DUZS i VZ IZ obradili su teme koje se odnose na: organizaciju sustava ZiS, obveze i odgovornosti JLS, stožerno upravljanje u kriznim događajima i odnose s javnošću. Koordinatorica interventnog tima za pružanje psihološke pomoći pri D CK IŽ održala je predavanje o psiho-socijalnim aspektima ponašanja u katastrofama.

U sklopu prvog dana savjetovanja izvršena je i raščlamba događanja i djelovanja operativnih snaga tijekom velike poplave u Pazinu iz 1993. godine.

Drugog dana edukacije provedena je simulacijska vježba pod nazivom „Most barake – Pazin 2011. g." u kojoj su članovi stožera i zapovjedništava uz stručno vođenje i nadzor Načelnika centra za stručno osposobljavanje Zagreb razrađivali zadane supozicije i listu događaja u slučaju složene prometne nesreće, a koja se je dogodila na zahtjevnom prostoru uz vodotok Pazinčice.

Na kraju drugog dana savjetovanja polaznicima su uručena odgovarajuća uvjerenja o prisustvovanju ovoj zanimljivoj edukaciji.

Prema mišljenju i organizatora i polaznika ova dvodnevna edukacija pokazala se vrlo korisnom, te će se u narednom razdoblju ista provesti i u ostalim jedinicama lokalne samouprave na području Istarske županije.