Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Osiguranje prehrane u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2021/2022. – obavijest roditeljima

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zakladi „Hrvatska za djecu“ iskazao interes za osiguranjem prehrane djece u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Projektom „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2021./2022.“ će se financirati podmirivanje troškova školske marende u iznosu od 5,50 kuna dnevno u prvom i drugom polugodištu školske godine 2021/2022.

Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do zaključno 31. prosinca 2021.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn i ostvaruju pravo na dječji doplatak, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave u Tajništvo Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin najkasnije do 2. ožujka 2022. godine.

Uvjeti financiranja su:

I.  Sufinancira se školski obrok po djetetu u iznosu od 5,50 kn (riječima: pet kuna i pedeset lipa) po nastavnom danu za školsku godinu 2021./2022.

II. Roditelji koji su sami financirali školsku prehranu u šk. god. 2021./2022., imaju pravo na proporcionalni povrat novca za ostvarene troškove u ugovorenom razdoblju sufinanciranja sukladno naprijed izloženom modelu. Roditelji koji nisu imali takve troškove mogu, od dana potpisa ugovora do kraja školske godine 2021./2022., ostvariti pravo na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu.

III. Sufinanciranje će se osigurati za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

•          dijete je polaznik obveznog osnovnoškolskog obrazovanja u osnovnoj školi, osnivač koje je javno pravno tijelo, a koja se nalazi na području jedne od sljedećih jedinica područne (regionalne) samouprave: Zagrebačka županija, Primorsko-goranska županija, Virovitičko-podravska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija i Grad Zagreb. Iz navedenog proizlazi da je dijete polaznik jednog od osam razreda osnovne škole koja je u nadležnosti nekog od naprijed spomenutih osnivača osnovnih škola, pri čemu osnovna škola ne može biti privatna i/ili bilo koja druga škola za pohađanje koje se plaća školarina;

•          mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (riječima: dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021.;

•          dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu. Za sudjelovanje u projektu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

IV.        Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke III.:

•          potvrda OŠ da je korisnik projekta (dijete) polaznik iste, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1 u prilogu);

•          potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva;

•          dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu. Isto se dokazuje jednim od sljedećih dokumenata koje je nadležno tijelo izdalo: važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitaka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.;

•          izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik/zakonski zastupnik/udomitelj/posvojitelj djeteta koji predaje zahtjev za korištenje ove potpore Zaklade, prema predlošku koji dostavlja Zaklada (Obrazac 2 u prilogu).;

Dokazna dokumentacija:

• potvrda o pohađanju osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu

• potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

• dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu  (TO SE VIDI IZ POTVRDE POREZNE UPRAVE)

•  izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji dostavi Zaklada .

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

1.potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (Obrazac 1 )

2.potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. (godišnja potvrda za 2021. )

3.izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji je dostavila Zaklada (Obrazac 2  )

Upute za izračun prihoda