Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Osiguranje prehrane u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin – obavijest roditeljima

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zakladi „Hrvatska za djecu“ iskazao interes za osiguranjem prehrane djece u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Projektom će se financirati podmirivanje troškova školske marende u iznosu od 5,50 kuna dnevno u drugom polugodištu.

Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do zaključno 31. prosinca 2018.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave u TAJNIŠTVO OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA najkasnije do 08. veljače 2019. godine.

Sufinanciranje će se osigurati za djecu u potrebi u slučaju kada su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

  1. dijete je polaznik jednog od 8 (osam) razreda osnovne škole;
  2. prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva, sukladno Zakladinom Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, odnosno za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.;
  3. obitelj u kojoj živi dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za prijavljeno dijete za šk. god. 2018./2019.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz prethodne točke je sljedeća:

1.potvrda o pohađanju pojedine osnovne škole, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe (ravnatelj osnovne škole), koja uključuje sve osnovne osobne podatke o djetetu (vidjeti Obrazac 1 na dnu)

2.potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. (godišnja potvrda za 2018. )

3.izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik, prema predlošku koji je dostavila Zaklada (vidjeti Obrazac 2 na dnu)

Dodatno, ako su roditelji sami financirali školsku prehranu u prethodnim mjesecima/danima drugog polugodišta, trebaju dostaviti i dokaz o tome (uplatnice i sl. za siječanj – veljača 2019.).

 

Obrazac_2_ZHZD_prehrana_2018-2019_UDFS_izjava roditelja

Obrazac_1_ZHZD_prehrana_2018-2019_UDFS_potvrda OS

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike