Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana Stožerna-zapovjedna vježba “Velika voda 2024.”

U skladu s Godišnjim planovima vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Pazina i Općine Cerovlje, 16. svibnja 2024. godine u Velikoj vijećnici Grada Pazina održana je zajednička Stožerno-zapovjedna vježba „Velika voda 2024“. Vježba je održana u cilju uvježbavanja procesa stožernog rada i koordinacije za članove Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Općine Cerovlje.

Vježba je izvedena kao zajednička vježba Stožera civilne zaštite budući da Grad Pazin i Općina Cerovlje u svojim Procjenama rizika od velikih nesreća imaju obrađeni zajednički rizik od poplave u zahvatu vodotoka Pazinčice i njenih pritoka. Pored toga, članovi Stožera ujedno su i predstavnici operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite čije je područje djelovanja na cijelom prostoru Pazinštine.

Nositelji i organizatori vježbe bili su Grad Pazin i Općina Cerovlje, u suradnji sa Službom civilne zaštite Pazin koja je aktivno sudjelovala u izradi Elaborata vježbe i druge dokumentacije potrebne za provođenje vježbe.

Prije početka radnog dijela vježbe, sve prisutne pozdravili su  gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić i načelnik Općine Cerovlje Elvis Šterpin. Naglasili su da su klimatske promjene sve veće prijetnja  današnjem društvu budući sve češće dolazi do ekstremnih vremenskih uvjeta (obilne kiše, suše, toplinski valovi) čije posljedice utječu na život i rad cijelog društva, tako da stožeri i druge operativne snage sustava civilne zaštite trebaju biti što spremniji za postupanje kod izvanrednih događaja i velikih nesreća u cilju što bolje zaštite stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Svim članovima Stožera zaželjeli su uspješan rad na vježbi i što rjeđu potrebu primjene stečenih znanja i vještina.

Moderator vježbe bio je Renato Kalac, samostalni nadzornik za prevenciju i pripravnost Službe civilne zaštite Pazin, koji je predstavio scenarij vježbe i upoznao članove Stožera s njihovim zadaćama na vježbi. Scenarij vježbe predvidio je da je uslijed dugotrajnih kišnih oborina na širem području središnje i sjeverne Istre došlo do začepljenja grotla Pazinske jame što je uzrokovalo da rijeka Pazinčica izlazi iz svog korita i ugrožava šire područje na području Grada Pazina i Općine Cerovlje.

Na temelju obrade  početnih informacija o događaju i primljenih obavijesti putem Županijskog centra 112 tijekom vježbe, Stožeri su trebali procijeniti stanje na terenu, te pripremiti i usuglasiti  prijedloge za donošenje realnih odluka za djelovanje u slučaju nesreće izazvane poplavom. Pri tome je najvažnije bilo procijeniti dostatnost kapaciteta svih operativnih snaga sustava civilne zaštite koje su Planovima djelovanja civilne zaštite Grada Pazina i Općine Cerovlje, utvrđene za provođenje mjera civilne zaštite u slučaju poplave. Scenarij vježbe predvidio je i korištenje korisnih informacija o postupanju sustava civilne zaštite kod zadnje velike poplave na ovom području 1993. godine.

U analizi vježbe članovi Stožera izrazili su zadovoljstvo kvalitetom provedene vježbe i stečenim znanjem za obavljanje zadaća Stožera koji u slučaju proglašavanja stanja velike nesreće preuzimaju sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica. Također, zaključili su da zbog sve veće dinamičnosti izvanrednih događaja postoji potreba za češćom analizom planskih dokumenta civilne zaštite i njihovog ažuriranja s novonastalim stanjem.