Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana sjednica Vijeća Mjesnog odbora Zamask

U utorak, 16. rujna 2014. godine, na poziv potpredsjednika Branka Tončića održana je sjednica Vijeća Mjesnog odbora Zamask, na kojoj je Adriano Lušić razriješen dužnosti predsjednika Vijeća na osobni zahtjev zbog promjene prebivališta. Za novog predsjednika jednoglasno je izabran Branko Tončić, a za potpredsjednika Massimo Matijašić.U raspravi se najviše govorilo o komunalnoj problematici na području MO Zamask. Dogovoreno je da se napravi Plan aktivnosti MO i dogovore prioriteti.  Gradonačelnik Renato Krulčić konstatirao je da, unatoč problemima, Mjesni odbor Zamask ima potencijala za razvoj, posebno u poljoprivredi i turizmu . Najavio je aktivnosti u donošenju Proračuna za 2015. godinu  i predložio da se MO aktivno uključi u proces donošenja Proračuna.  Gradonačelnik je zahvalio na dosadašnjem radu Vijeća Mjesnog odbora i čestitao novom predsjedniku Branku Tončiću i potpredsjedniku Massimu Matijašiću na izboru te izrazio svoje očekivanje da će zajednički angažman članova Vijeća i kvalitetni rad doprinijeti razvoju MO Zamask, a tijela gradske uprave biti na raspolaganju, zaključio je Krulčić. Branko Tončić,  novi predsjednik  Vijeća mjesnog odbora Zamask, zahvalio je na povjerenju te pozvao članove Vijeća na suradnju i pomoć.  Zahvalio je Gradonačelniku i njegovim suradnicima na učešću u radu Vijeća MO Zamask.      VIJEĆE MJESNOG ODBORA                                                                                                                  ZAMASK

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.