Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana sjednica Vijeća Mjesnog odbora Stari Pazin

U utorak, 3. lipnja 2014. godine na poziv, potpredsjednika Klaudija Sinkovića održana je sjednica Vijeće Mjesnog odbora Stari Pazin na kojoj je Franko Grubiša, razriješen dužnosti predsjednika Vijeća na osobni zahtjev. Za novog predsjednike jednoglasno je izabran ŽELJKO MATIĆ.
U raspravi se najviše govorilo o komunalnoj problematici na području MO od uređenja trotoara od Rogovići  do  Petrola, saniranje nerazvrstanih cesta, proširenje groblja i drugo. Dogovoreno je da se važeći Plan aktivnosti MO analizira, revidira i dogovore prioriteti. 
Gradonačelnik, Renato Krulčić konstatirao je da se unatoč problemima Mjesni odbor Stari Pazin najviše i najbrže razvija. Najavio je aktivnosti u donošenju Proračuna za 2015. godinu  i predložio da se MO aktivno uključi u proces donošenja Proračuna predlažući male komunalne akcije koje bi se uvrstile u Proračun.

Gradonačelnik je zahvalio Franku Grubiša na dosadašnjem radu i uz čestitke novom predsjedniku Željku Matiću izrazio svoje očekivanje da će u buduće biti više inicijativa i sastanaka.  Samo kvalitetan rad i angažman članova Vijeća MO daje dobre rezultate, a tijela gradske uprave su vam na raspolaganje, zaključio je Krulčić.

Željko Matić,  predsjednik  Vijeća mjesnog odbora Stari Pazin zahvalio je na povjerenju, te pozvao članove Vijeća na suradnju i pomoć. Zahvalio je Gradonačelniku i njegovim suradnicima na učešću u radu Vijeće MO.   VIJEĆE MJESNOG ODBORA
                                                                                                                STARI PAZIN

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.