Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana konferencija za medije s ciljem informiranja javnosti o stanju na odlagalištu inertnog građevinskog otpada Lakota

U Gradu Pazinu, je danas( 21.veljače 2019. godine) u prostoru velike vijećnice Grada Pazina s početkom u 11:30 sati, održana je konferencija za medije s ciljem informiranja javnosti o stanju na odlagalištu inertnog građevinskog otpada Lakota.  Jedan od cilja ove konferencije za medije je potvrditi aktivno sudjelovanje gradskih službi u slučaju Lakota i dopuniti informacije koje građani dobivaju iz medija a tiču se posljedica obilne kiše i nevremena koje je pogodio grad Pazin 2. veljače ove godine.

Istaknuto je, kako Grad Pazin i trgovačko društvo Usluga d.o.o.  od samog počeka rade na rješavanju posljedica nevremena i nastalih šteta a sve u suradnji s Hrvatskim vodama, građanskom inicijativom (GI) „Naš Potok“, te javnom ustanovom Natura Histrica.

Naime, početkom veljače, na području Pazinštine u jednom danu palo je 97,2 mm kiše što premašuje mjesečni prosjek za veljaču. Uslijed takvog nevremena došlo je do prodora vode i odrona materijala s gradilišta na kojem se izvode radovi na kanaliziranju bujičnog potoka Drazej a u blizini bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada Lakota. Građevinski materijal, kameni mulj i određena količina plastike zaustavili su se u koritu i blizini vodotoka. Odmah po dojavi posljedica onečišćenja, radnici trgovačkog društva Usluga d.o.o., započeli su radove čišćenja vodotoka, o čemu smo pravovremeno izvijestili javnost. Vodotok je očišćen zahvaljujući i angažmanu građana grada Pazina i to akcijom čišćenja u organizaciji GI „Naš Potok“ za koju je Usluga d.o.o. osigurala odvoz prikupljenog otpada a Grad Pazin topli obrok za sve sudionike akcije.

Po pitanju štetnosti odloženog građevinskog materijala, napomenuto je da su sve dosadašnje analize pokazale da je mulj koji se odlagao na odlagalištu Lakota neopasan. Zadnja takva analiza izrađena je u siječnju 2019. godine od strane Hrvatskog geološkog instituta, po narudžbi tvrtke Kamen Pazin.

Nadalje, nakon nagađanja o mogućem onečišćenju podzemnih voda uslijed velikih količina oborina na području Istre, Vodovod Pula je poduzeo preventivno izvanredna ispitivanja kvalitete vode na području vodoopskrbe vodom iz izvora Rakonek i potvrđena je zdravstvena ispravnost vode  prema rezultatima ispitivanja laboratorija.

Na području Lakota u tijeku su radovi na novom kanalu, u skladu s nalogom inspekcije i pravilima struke. Dovršetkom radova osigurat će se nesmetan protok bujice, stabilnost terena i prometnice koja povezuje Pazin s Rijekom i u konačnici privesti ovo područje namjeni prema prostornom planu.

 

Istaknuta je da je što skorija sanacija predjela Lakota, bujice Drazej i Pazinskog potoka od velike važnosti za Grad Pazin i njegove građane pa i ovim putem zahvaljujemo svima koji zajedno s nama rade na rješavanju ovog problema.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.