Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana javna rasprava za područje Dubravice

Dana 5. listopada 2017. godine održana je javna rasprava za područje Dubravice u sklopu četvrtog ciklusa projekta Pazi(n) proračun!. Ovime ujedno završavaju javne rasprave po mjesnim odborima Grada Pazina.

Prijedlozi građana te zapisnici s javnih rasprava po mjesnim odborima mogu se pronaći na web stranicama www.proracun.pazin.hr i na www.pazin.hr. Ono što će uslijediti je priprema nacrta te prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, koji će uključivati sve izglasane male komunalne akcije. Svi zainteresirani građani će se s prijedlogom proračuna Grada Pazina moći upoznati na završnoj javnoj raspravi, početkom prosinca 2017. god., nakon prvog čitanja proračuna na Gradskom vijeću Grada Pazina.

 

Zapisnik Pazin Dubravica.docx

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.