Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana javna rasprava za područje Dubravice

Dana 5. listopada 2017. godine održana je javna rasprava za područje Dubravice u sklopu četvrtog ciklusa projekta Pazi(n) proračun!. Ovime ujedno završavaju javne rasprave po mjesnim odborima Grada Pazina.

Prijedlozi građana te zapisnici s javnih rasprava po mjesnim odborima mogu se pronaći na web stranicama www.proracun.pazin.hr i na www.pazin.hr. Ono što će uslijediti je priprema nacrta te prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, koji će uključivati sve izglasane male komunalne akcije. Svi zainteresirani građani će se s prijedlogom proračuna Grada Pazina moći upoznati na završnoj javnoj raspravi, početkom prosinca 2017. god., nakon prvog čitanja proračuna na Gradskom vijeću Grada Pazina.

 

Zapisnik Pazin Dubravica.docx