Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana 3. sjednica Gradonačelnikova kolegija

U ponedjeljak, 29. srpnja 2013. godine održana je 3. sjednica Gradonačelnikova kolegija na kojoj su bili prisutni: Renato Krulčić, gradonačelnik, Mirjana Galant  i Veljko Brajković, zamjenici Gradonačelnika, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Daniel Maurović, pročelnik UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju.

Dnevni red 3. sjednice Gradonačelnikova kolegija: Informacije o poslovanju proračuna I.-VI. 2013.; Informacije o materijalima za sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina; Informacije o modelu održavanja nerazvrstanih cesta; razno Roberto Ladavac, prisutne je informirao o poslovanju gradskog proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine. Prema podacima iz financijskih izvještaja u prvom polugodištu 2013. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 24.442.192,45 kn. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 22.289.563,58 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 443.090,59 kn, a primici od zaduživanja po dugoročnom kreditu za IPARD program i sportsku dvoranu iznose 1.709.538,36 kn. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 24.388.171,00 kn. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 20.945.845,95 kn, rashodi za nabavu  nefinancijske imovine u iznosu od 3.184.62,96 kn, a izdaci za otplatu dugoročnog kredita iznose 257.700,00 kn. Ukupno je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 54.021,31 kn, te se za taj iznos smanjuje preneseni proračunski manjak od 7.027. 440,00 kn. Najvažniji proračunski prihodi – porez i prirez na dohodak ostvareni su nešto više u odnosu na ostvarenje u prošlog godini, te na nivou planiranih veličina za 2013. godinu.  Daniel Maurović iznio je informacije o modelu održavanja nerazvrstanih cesta. Temeljem Zakona o cestama donijeta je Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste. Sukladno Odluci Grad Pazin preuzima od Županijske uprave za ceste Istarske županije ukupno 83,61 km nerazvrstanih cesta u redovno održavanje. Važnost cesta podijeljena je u tri kategorije: –          u prvu kategoriju ulaze županijske ceste na području Grada Pazina –          u drugu kategoriju ulaze lokalne ceste na području Grada Pazina –          u treću kategoriju ulaze nerazvrstane ceste na području Grada Pazina Renato Krulčić najavio je sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina te članove Kolegija upoznao s materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike