Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Jučer, 21. rujna 2023.,  održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina. Sjednica je započela pitanjima gradskih vijećnika u sklopu tzv. aktualnog sata o početku rada Doma za starije osobe Pazin, deponiranom otpadu u halama bivše tvornice Istraplstika, sporu koji ni nakon 19 godina nije razriješen između Pučkog otvorenog učilišta Pazin i Tarika Filipovića, Renea Bitorajca i Tomislava Kašljevića. Nakon aktualnog sata Gradsko vijeće Grada Pazina jednoglasno je usvojilo sve točke Dnevnog reda.

Šahtovi – u potrazi za izvođačem

Vijećnike je zanimala sanacija šahtova na prilazima prema centru grada od naselje Štranjga niz ul. 43 istarske divizije. Pročelnik Kliman pojasnio je kako se traži izvođač i  da su isti na vrhu prioriteta zahvata koji će se do kraja godine izvoditi. Vezano za plavljenje dijela ulice Družbe Sv. Ćirila i Metoda nakon njezine nedavne rekonstrukcije, pojašnjeno je kako je dio sustava oborinske odvodnje prilikom sanacije prometnice napravljen na novo, ali se novi sustav spajao na postojeći, sva voda je kanalizirana i razina vode prilikom većih padalina može doći do razine nogostupa što se na kratko dogodilo dvaput uslijed ekstremnih oborina. Važno je pojačano održavati održavati čistoću prometnice i uklanjati lišće kako ne bi došlo do začepljenja i blokiranja odvoda, što se i radi.

Nema preliminarne liste upisa u Dom za starije osobe Pazin 

Na pitanja oko Doma za starije, kad i na koji način će se krenuti vršiti upisi u Dom za starije osobe Pazin, pročelnica UO za društvene djelatnosti Nevija Srdoč objasnila je hodogram rada koji je Grad kao osnivač dužan pratiti i poštivati zakonske propise, procedure i rokove vezane za formiranje ustanove. Pojasnila je kako se imenovanje i izbor ravnatelj/ce očekuje sredinom listopada, nakon čega isti raspisuje natječaje za buduće zaposlenike. Ponovno je istaknula kako se korisnici još uvijek ne upisuju dakle nema nikakvih prijava, jer će se isto vršiti sukladno Pravilniku o prijemu i otpustu korisnika koje donosi Komisija za prijem i otpust koju imenuje ravnatelj/ica ustanove. Svi će građani i građanke istovremeno imati sve potrebne informacije kada se krene vršiti upisi u Dom za starije osobe Pazin. Za kraj, dotaknula se i špekulacija oko ekonomske cijene te najavila da će već u studenom na Gradskom vijeću dati Prijedlog na koji način se planira sufinancirati korisnike/ce s područja grada Pazina.

Za požar koji je buknuo u Spomen domu prije 19 godina još uvijek se vode sudski procesi 

Na pitanje oko trenutnog stanja sporova koji se vode već duži niz godina između Pučkog otvorenog učilišta Pazin i glumačke postave “Magic Act Show”, tijekom koje je 2004. godine došlo do požara u kojoj je stradao dio koncertne dvorane Spomen doma u Pazinu, Gradonačelnica je pojasnila kako spor traje 19 godina te kako su u tijeku i još tri pojedinačna spora oko povrata milijun kuna koje je Pučko otvoreno učilište bilo dužno platiti za odvjetničke usluge drugoj strani. Vrhovni sud je nakon revizije predmet vratio na Općinski sud na ponovno razmatranje te je suprotna strana bila dužna vratiti spomenuti iznos što do danas nije učinjeno. Kako se radi o javnim sredstvima, pokrenuta su tri postupka od strane Pučkog otvorenog učilišta za povratom sredstava.  Napominje kako je unatoč izuzetnim naporima za kompromisnim rješenjem isto nije nađeno te do eventualne nagodbe nije došlo jer ponuda od 3 koncerta i 3 kazališne predstave nije branjiva.

Krajem godine kreće se s uređenjem parka na Starom trgu 

Vezano za uređenje parka na Starom trgu, pročelnica Ureda Gradonačelnice Ranka Šepić pojasnila je kako je Grad Pazin primio novčanu donaciju tvrtke dm-drogerie markt za nabavu dječjeg igrala. Donacija je bila i dodatni poticaj da se park dodatno uredi pa će se uskoro pristupiti uređenju pristupnih puteva, postojećih klupica, zelene površine te će se u suradnji s Turističkom zajednicom središnje Istre, Istarskom županijom i Turističkom zajednicom Istarske županije postaviti i taktilna ploča uz rub parka koja će biti namijenjena slijepim i slabovidnim osobama.  Također, kako je napomenula zgrada koja se nalazi u neposrednoj blizini parka kreće u proces projektiranja uređenja, a stambene jedinice će se koristiti za deficitarni kadar za područje Pazina.

Slučaj otpada na Dubravici

Vezano za trenutno stanje otpada u privatnom prostoru bivše tvornice Istraplastika na području naselja Dubravice, gradonačelnica je odgovorila kako je poduzeto sve što je bilo zakonski moguće i više od toga, od sastanaka sa svim službama, inspekcijama, Ministarstvom, vlasnikom, preko kaznene prijave protiv počinitelja i podizanja upravne tužbi protiv Državnog inspektorata za koje i Ministarstvo smatra kako je ovlašteno postupiti, međutim za Grad Pazin se smatra da nije stranka u postupku. U međuvremenu su se uključili i pučka pravobraniteljica i saborski Odbor za zaštitu okoliša i trenutno pučka pravobraniteljica radi na slučaju. Kako je gradonačelnica istaknula, Grad Pazin će i dalje inzistirati na rješavanju problematike gdje je jasno tko je odgovoran i što bi se trebalo poduzeti, ali institucije zakazuju.

Pučko otvoreno učilište Pazin mijenja naziv u Centar za kulturu i obrazovanje Pazin

U nastavku na Dnevnom redu vijećnika i vijećnica našla se tako točka koja je i jednoglasno je prihvaćena  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Cilj donošenja Odluke je izmjena naziva ustanove na način da naziv pobliže upućuje na osnovne djelatnosti ustanove, a to su kultura i obrazovanje te s njima povezane djelatnosti te Odlukom ustanova mijenja naziv u Centar za kulturu i obrazovanje Pazin. Uz to, cilj donošenja Odluke je usklađivanje odredbi Odluke sa izmijenjenim odredbama važećih nadležnih zakona i ostalih propisa kojima se uređuje područje kulture i obrazovanje odraslih te s njima povezane djelatnosti. Izmjenama Odluke se tako, među ostalim, Centru omogućuje provedba obrazovnih verificiranih programa prema zakonskim i podzakonskim propisima te provedba aktivnosti koje će doprinijeti njegovoj održivosti.  Isto tako, izmjenama se dodatno propisuju stručne kvalifikacije za članove Upravnog vijeća Centra i ovlasti ravnatelja te nadležnost Upravnog vijeća u donošenju specifičnih općih akata Centra.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen i Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2022. godinu; u kojem je rečeno kako su iz Proračuna Grada Pazina financirane udruge s ukupnim iznosom od 3.394.809,30 kuna. Ukupno je financirano 80 programa/projekata/manifestacija/aktivnosti,  od čega 11 u području odgoja i obrazovanja, 31 u području kulture, 22 u području socijalne skrbi i zdravstva, 9 u ostalim područjima od interesa za opće dobro te 7 u području sporta. Najvećim iznosom iz Proračuna Grada Pazina financirane su udruge iz područja sporta 1.388.861,33 kuna (40,91 %), zatim slijede udruge iz područja socijalne skrbi i zdravstva 1.209.405,97 kuna (35,63 %), ostala područja 402.000,00 kuna (11,84 %), kulture sa 241.542,00 kuna (7,12 %), te područje odgoja i obrazovanja 153.000,00 kuna (4,51 %).

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu; U prvom polugodištu 2023. godine Grad Pazin je ostvario 9.683.188,20 eura prihoda i primitaka i 9.906.816,72 eura rashoda i izdataka. Konsolidirani manjak prihoda i primitaka za razdoblje I-VI. mjeseca 2023. godini iznosi 223.628,52 eura, preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 131.175,02 eura te je na kraju izvještajnog razdoblja ostvareno 92.453,50 eur manjka prihoda i primitaka.

Na sjednici je jednoglasno podržan i Prijedlog Odluke  o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje; , dok su gradski vijećnici primili na znanje i Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2022. godinu; te Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj – lipanj 2023. godine za koji je gradonačelnica prilikom predstavljala rekla kako je izuzetno opsežan te je izdvojila ključne aktivnosti u prvom dijelu godine: pripremu za prvu sezonu ljetovanja djece u obnovljenom odmaralištu Špadići, završetak izgradnje Doma za starije i početak formiranja ustanove, pregovore sa sindikatima i povećanje plaća u svim ustanovama, pripreme Grada za ITU mehanizam i komunikaciju s Ministarstvom regionalnog razvoja, pripremu obljetničkih manifestacija za Dan Grada i Rujanskih svečanosti, rekonstrukciju ceste kroz Pazin, sanaciju odrona i klizišta, početak radova na širenju groblja na Starom Pazinu, javnu nabavu za izgradnju Dječijeg vrtića, priprema POS-a, pripremu i prijavu projekata na različite natječaje (sportska infrastruktura, energetska obnova, kultura), sanaciju divljih odlagališta itd.

Snimku sjednice možete pogledati na youtube kanalu Grad Pazin uživo.