Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana 2. sjednica Gradonačelnikova kolegija

Dana 24. lipnja 2013. održana je 2. sjednica Gradonačelnikova kolegija na kojoj su bili prisutni:Renato Krulčić, gradonačelnik, Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika, Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju, Luana Benažić, Viša stručna suradnica za prostorno planiranje, Armando Lušetić, tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina.

Dnevni red sjednice bio je:
1. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Izvješća o ostvarenju financijskog plana Zajednice sportskih udruga za 2012 godinu;
2. Razmatranje Programa rada i Financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2013. godinu;
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2012. godinu;
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini;
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini;
6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu;
7. Razmatranje Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Pazina

Luana Benažić, Armando Lušetić, Daniel Maurović te Roberto Ladavac prisutnima su obrazložili Izvještaje navedene u dnevnom redu, nakon kratkog upoznavanja sa pojedinim Planovima i Programima izvršenima u 2012. godini članovi Kolegija primaju na znanje iznesene Izvještaje, koje će Gradonačelnik uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.