Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

U utorak, 22. studenog 2022. održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj su vijećnici raspravljali po 12 točaka dnevnog reda, od kojih je glavna točka bila prvo čitanje gradskog Proračuna za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Proračun i krizni i socijalni i razvojni

Na prihodovnoj strani u sljedećoj godini planirano je 138,9 milijuna kuna (18,4 milijuna eura), dok je rashodovna strana 155,4 milijuna kuna (20,6 milijuna kuna). Na prijedlog Proračuna vijećnici mogu dati svoje amandmane do kraja ovog mjeseca, odnosno do 30. studenog, nakon čega će se isti razmatrati i donijeti konačni prijedlog proračuna koji će biti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća koja je planirana sredinom prosinca.

„Nazvala bih ovaj proračun i kriznim i socijalnim i razvojnim“, rekla je gradonačelnica Suzana Jašić u svom obraćanju vijećnicima, naglašavajući najdetaljniju, petu razinu proračuna koja je prezentirana kako bi sve bilo transparentno.

Što se tiče samog prijedlog proračuna, istaknuto je kako je u njemu ukalkulirano povećanje cijena energenata i materijala, kao i veća, ali nažalost nedovoljna sredstva za sanaciju šteta od elementarne nepogode koja je zadesila mjesne odbore Kašćergu, Zamask i dijelom Kršiklu krajem rujna ove godine.

U socijalnom dijelu proračuna, naglašeno je kako su planirana sredstva za sufinanciranje veće satnice asistentima u nastavi, a planirana su i sredstva za sufinanciranje nadstandarda dijela proračunskih korisnika (JVP Pazin, Osnovna škola Vladimira Nazora…) jer decentralizirana sredstva nisu niti približno dovoljna.

Od velikih projekata najavljen je dovršetak odmarališta u Špadićima te prijava na natječaj projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu te projekta za školu i vrtić u Trvižu.

Razvojni projekti

Razvojni dio proračuna orijentiran je, pak,  na dovršetak projekta i otvaranje poduzetničke zone Pazinka III. Naglašeno je i trenutno anketiranje građana i građanki o zainteresiranosti za program POS-a, gdje je rečeno kako je Grad u tu svrhu već odredio jednu manju parcelu, dok se razmatra i priprema još jedna veća površina.

U proračunu za sljedeću godinu je i projektna dokumentacija za komercijalnu javnu garažu (iza bivše kovačnice), za koju je istaknuto kako se radi održivosti projekta planira dio parkirnih  mjesta prodati kao garažne prostore, a dio naplaćivati. Zbog kroničnog nedostatka parkirnih mjesta, po istom modelu u budućnosti se planira riješiti i problem parkiranja na Starom Pazinu, odnosno u Zagrebačkoj ulici, a dodatna parkirna mjesta planiraju se dobiti i  uređenjem površine u prolazu u ulici Franine i Jurine.

Najavljena je i Strategija upravljanja imovinom Grada Pazina, koja će biti na sljedećem Gradskom vijeću, a nakon čega odmah kreće modul izrade Registra imovine. U 2023. godini raditi će se i  na projektiranju kako bi se natječaji iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija dočekali spremni.

U 2023. dovršetak doma za starije te rekonstrukcija i opremanje zgrade novog vrtića

Sjednica Gradskog vijeća započela je vijećničkim pitanjima, a postavili su ih Endi Rimanić, Rosana Guštin i Vedran Ivančić.  Većina pitanja odnosila su se na komunalnu infrastrukturu te na dinamiku izgradnje doma za starije i vrtića u Društvenom centru Veli Jože (bivšoj vojarni).

Odgovoreno je kako se dovršetak izgradnje i opremanje doma za starije očekuje do kraja ožujka sljedeće godine, no kako će problem biti s  pronalaženjem radne snage. Za rekonstrukciju i opremanje zgrade vrtića izrađuje se glavni projekt, a koji će biti gotov do kraja ove godine te će vijećnici biti pozvani na prezentaciju. Sami radovi trebali bi započeti nakon provedbe javnog natječaja koji će biti objavljen početkom 2023., a cilj je da sve bude gotovo do kraja sljedeće godine.

Podrška Savjetu mladih Grada Pazina

Što se tiče ostalih točaka, jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin te Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2023. godini. Prihvaćen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za donošenje (IV.) Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te  Izmjene i dopune Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina. Jednoglasno je također podržana Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazin te Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I.

Posebno je dobro prihvaćen prezentiran Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2023. godinu, uz poruku pohvale i podrške od strane vijećnika i gradonačelnice Suzane Jašić, kako samom radu Savjeta, tako i udrugama koje predstavljaju.