Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana 13. Dječja olimpijada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin

Danas, 09. svibnja 2014. održana je na gradskom stadionu u Pazinu 13. dječja olimpijada Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin. Nastupila su djeca iz pazinskog matičnog i sedam područnih vrtića (Cerovlja, Gračišća, Karojbe, Lupoglava, Motovuna, Svetog Petra u Šumi i Tinjana).  Natjecanja su provedena u nogometu, trčanju, skakanju, bacanju loptice, potezanju konopa, skakanju u vreći, vožnji tricikla i na poligonu. Olimpijadu organizira Vrtić, zajedno sa Zajednicom sportskih udruga Grada Pazina, Savezom sportova Istarske županije, županijskim Crvenim križem, Javnom vatrogasnom postrojbom Pazin, predstavnicima gradskih sportskih klubova i udruga te roditeljima djece polaznika i zainteresiranim pojedincima i prijateljima pazinskog Vrtića.                                                                                               

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.