Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održan Regionalni Info dan u Pazinu

  U četvrtak, 13. ožujka 2014. godine u prostorijama pazinskog Društvenog centra „Veli Jože“, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem tekstu: Zaklada) održala je Regionalni Info dan na kojem su predstavljeni natječaji raspisani prema proširenom Decentraliziranom modelu u ukupnoj vrijednosti od 35.940.000,00 kuna.      

Info dan je otvoren prigodnim govorom Patricije Smoljan, Pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, Gradonačelnika Grada Pazina, Renata Krulčića, te Kristine Bulešić, upraviteljice Zaklade. Zaklada je temeljem Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, potpisanim s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Nacionalna zaklada), od ove godine, osim za Istarsku i Primorsko-goransku, nadležna i za Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku županiju. Tim povodom, u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske i Regionalnim centrom podrške – partnerom Nacionalne zaklade u Istarskoj županiji održan je Regionalni Info dan s ciljem da se organizacijama civilnog društva i ostalim zainteresiranima pravovremeno približe dostupni natječaji za koje je Zaklada prema navedenom modelu, preuzela dio provedbenih aktivnosti. Osim natječaja, predstavnik udruge Smart Igor Bajok, predstavio je Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj „MRRAK“.   Natječaji koji će se po planu provoditi u 2014. godini jesu: 1. „Natječaj za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima“ – MSPM/MZOS* (6 mil. kuna) – otvoren do 31. ožujka 2014. godine 2. „Natječaj za financiranje projekata u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika“ – MSPM/USZDVRH/MIZ* (13 mil. kuna) 3. „Natječaj za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece“ – MSPM (1 mil. kuna) 4. „Natječaj za sufinanciranje programa lokalnih volonterskih centara u 2014.“ – MSPM (1 mil. kuna) 5. „Natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih prevenciji socijalne uključenosti“ – MSPM (4 mil. kuna) 6. „Natječaj za prijavu projekata usmjerenih mladima“ – MSPM (9,9 mil. kuna) 7. Natječaj za građanske akcije „Naš doprinos zajednici“ (1,04 mil. kuna)     Vladin Ured za udruge uspostavio je nove modele i mehanizme koordinacije među strukturama koje pružaju potporu ujednačenom regionalnom razvoju civilnog društva u cilju kvalitetnije podrške regionalnom razvoju civilnog društva, ravnomjernije zastupljenosti svih županija u financiranim programima i boljeg uvažavanja regionalnih i lokalnih potreba. Regionalne Zaklade su zbog bolje upoznatosti s problematikom na regionalnoj i lokalnoj razini te zbog svog dosadašnjeg iskustva u provedbi Decentraliziranog modela važna karika u ostvarenju navedenih ciljeva. Prezentacije s održanih Regionalnih Info dana, bit će dostupne na mrežnim stranicama Zaklade: www.civilnodrustvo-istra.hr. *MSPM – Ministarstvo socijalne politike i mladih MZOS – Ministasrtvo znanosti, obrazovanja i sporta  USZDVRH – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH MIZ – Ministarstvo zdravlja

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.