Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održan radni sastanak s novoizabranim vijećima mjesnih odbora Grada Pazina

Gradonačelnica Suzana Jašić sa suradnicima održala je sinoć (19. veljače 2024.) u ispunjenoj dvorani Istra pazinskog Spomen doma prvi radni sastanak s novoizabranim članovima vijeća 12 mjesnih odbora Grada Pazina koji će u naredne četiri godine neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad svojih sumještana.

O mjesnoj samoupravi

S ciljem što bolje suradnje, gradonačelnica je upoznala prisutne s načinom funkcioniranja samih mjesnih odbora, naglasivši važnost kontinuirane komunikacije mjesnih odbora s gradskom upravom te transparentno informiranje građana i građanki o radu mjesnih odbora. Rečeno je kako su mjesni odbori jedan od oblika organizacije mjesne samouprave (uz gradske kotareve i gradske četvrti kao posebnih oblika) te samim tim, model distribucije političke moći na lokalnoj razini. S obzirom na to, naglašeno je kako je nužno steći uvid u organizaciju mjesne samouprave, Proračun te, prije svega, osigurati transparentnost.

Naime, kako je rečeno, vijeća MO imaju višestruku komunikaciju s građanima, gradonačelnicom i odjelima gradske uprave, Gradskim vijećem Grada Pazina, gradskim ustanovama, komunalnim društvom, javnim institucijama i udrugama, gospodarskim sektorom. Zapravo, velika je uloga vijeća mjesnih odbora jer kvalitetnije sagledavaju uže lokalne probleme i njihovo rješavanjem, dodatno mobiliziraju ljudske i materijalne resurse svoje zajednice, te u cjelini, vijeća mjesnih odbora doprinose ravnomjernijem podizanju komunalnog i društvenog standarda cijelog područja Pazina.

Proračun za 2024., razvoj, kapitalni projekti i ulaganja u komunalnu infrastrukturu

U  kontekstu svega navedenog, predstavljen je i sam Proračun Grada za 2024. godinu, uključujući i proces njegovog donošenja te transparentno trošenje proračunskih sredstava koje se može pratiti putem platforme Pazin – Otvoreni Grad.

Naglasak je stavljen i na razvoj,  gdje je prisutne gradonačelnica upoznala s ciljevima izmjene Prostornog plana koje su nedavno započele kao preduvjet tog razvoja, a o čemu će s mjesnim odborima imati poseban sastanak.

Važnost je dana i kapitalnim projektima koji su u tijeku (Dom za starije, nova zgrada dječjeg vrtića, proširenje groblja na Starom Pazinu, Poduzetnička zona Pazinka 3, rekonstrukcija mosta Vršić..) s naglaskom na one koji su započeli i koji će se realizirati u sklopu ITU mehanizma; novi autobusni kolodvor i knjižnica s prometnim uređenjem, uređenje centra grada, Dječja kuća (stari vrtić) i Centar za kulturne i kreativne tehnologije (zgrada starog kina). Spomenuti su i kapitalni projekti na čekanju (dogradnje zgrade škole u Paziinu, sportska infrastruktura).

Predstavljeni su i kapitalni projekti koji su u izradi, a radi se o cesti Ciburi  – Ježenj, za koju se priprema dokumentacija za prijavu na natječaj (Ruralni razvoj) te dogradnji zgrade škole u Trvižu ( dokumentacija za prijavu NPO).

Prisutni su upoznati i s realiziranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu po mjesnim odborima te planovima ulaganja u narednom razdoblju, a u što će biti uključeni upravo  vijeća MO- a s obzirom na to da se radi o stvarima koje se tiču svih građana i građanki, od uređenja parka, ulice, nogostupa, domova, dječjih igrališta, do svega onog što čini svakodnevnicu.

Plave i zelene informacije

Poseban dio posvećen je informacijama oko zelene i plave infrastrukture. Riječ je inovativnom projektu u sklopu kojeg se trenutno po mjesnim odborima provodi terensko istraživanje te se prikupljaju podaci o svim resursima Pazina vezanim uz vodu te o broju, lokaciji i stanju urbanih stabala. Po dovršetku, podaci će biti javni, digitalizirani i vidljivi u GIS sustavu, a na temelju kojih će se izraditi i Strategija razvoja zelene i plave infrastrukture grada Pazina za razdoblje do 20230. godine koja će dodatno uključivati i plan unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kao i planiranje stavljanja u ponovnu upotrebu napuštenih javnih prostora i zgrada. Također, do kolovoza 2025. godine zasadit će se 240 stabala u urbanom području Pazina.

Novi susret s mjesnim odborima najavljen je za ožujak kada kreće 11. po redu ciklus projekta „Pazi(n) proračun!“. Ovim projektom nastoji se potaknuti građane i građanke da se aktivno uključe u proces raspolaganja dijelom gradskog proračuna, u skladu s potrebama u zajednici.