Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Pazina u 2020. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 30. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene Novine Grada Pazina” broj 1/16.), i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradonačelnik Grada Pazina 08. svibnja 2020. godine donio je Odluke o dodjeli financijskih sredstava  organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2020. godini u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro, kao i za financiranje manifestacija povodom obilježavanja Dana Grada Pazina.

odluke o financiranju OCD 2020

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike