Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme Višeg stručnog suradnika 2. za pravne poslove i ljudske resurse

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), Pročelnica Ureda Grada donosi

O D L U K U 

o poništenju Oglasa

 Članak 1.

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme  Višeg stručnog suradnika 2. za pravne poslove i ljudske resurse KLASA: 112-03/21-01/1, URBROJ: 2163/01-04-01-21-3, od 15. travnja 2021. godine objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i Oglasnim pločama Grada Pazina 15. travnja 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                       Pročelnica        

                                                                                                             Martina Brajković Mrak

Odluka se nalazi na poveznici: Odluka o poništenju oglasa

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike