Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Odlični demografski rezultati: Pazin među nacionalnim predvodnicima po visini prirodnog prirasta

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2019.”, Pazin je drugi grad u Hrvatskoj, a prvi na istarskom poluotoku po visini pozitivnog prirodnog prirasta.

Naime, u 2019. godini rođeno je 91 dijete, dok su 73  osobe umrle. Prirodni prirast je razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba. Broj rođenih je tako za 18 osoba veći od broja umrlih. 

Učinkovitost demografskih mjera ovisi o širem gospodarskom i socijalnom kontekstu, o funkcioniranju grada u cjelini i načinu na koji ga doživljavaju građani.

Sukladno istraživanjima u kontekstu poticanja pozitivnih demografskih trendova na razinama lokalnih samouprava ključnu ulogu ima  razvoj usluga za djecu i obitelj koje su kroz različite aktivnosti obuhvaćane u Strategiji razvoja Grada Pazina 2015-2020 godine.  Grad Pazin kontinuirano pruža podršku obiteljima od najranije do studentske dobi kroz razne aktivnosti.

Tu su jednokratne naknade za novorođeno dijete. Grad Pazin sukladno članku 41. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina isplaćuje jednokratne naknade za novorođeno dijete. Za prvo novorođeno dijete roditeljima se isplaćuje 3.000,00 kuna, za drugo 4.000,00 kuna, te za treće i svako slijedeće dijete, blizance, trojke, četvorke 5.000,00 kuna po djetetu.

Od lipnja 2020. godine  Grad Pazin uključio se u sustav e-novorođenče kako bi se roditeljima olakšalo predaju zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete.

Završen je projekt dogradnje Gornjeg vrtića  u Prolazu Otokara Keršovanija vrijedan 7,7 milijuna kuna, od čega se 6,7 milijuna odnosi na građenje, a 970.000,00 kuna na opremanje. Rekonstrukcija je započeta 19. srpnja 2019. godine od strane izvođača radova pazinske tvrtke „Vladimir Gortan“, a otvaranje se očekuje početkom nove pedagoške godine.

Još od 2018. godine sufinanciraju se i obrti za dadilje u cilju postizanja obuhvata što većeg broja djece rane i predškolske dobi u sustav odgoja i obrazovanja.

U pedagoškoj godini 2020/21 sva su djeca upisana u Dječji vrtić Olga Ban Pazin dok je za 12 djece koja nisu ispunila uvjete upisa omogućeno sufinanciranje u obrtima za dadilje.

Financira se također ciklus interaktivnih predavanja i radionica na temu uspješnog roditeljstva s ciljem poboljšanja roditeljskih kompetencija i proširivanje znanja o roditeljstvu, kao i osvješćivanje miskoncepcija o roditeljskim odgovornostima i metodama discipliniranja. Radionice pomažu roditeljima u boljem razumijevanju sebe u ulozi roditelja, njihova djeteta te u osnaživanju njihova odnosa s djetetom.

Isto tako temeljem, temeljem članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom (100%) iznosu, može ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj ili druga fizička osoba ukoliko ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet iz Odluke.

Za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29-te godine života) Grad Pazin odobrava naknadu u visini od 75%  troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi,

Sukladno Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin Grad Pazin  sufinancira troškove boravka u Dječjem vrtiću:

  • za obitelji čije dvoje djece istovremeno polaze Dječji vrtić u 25%-tnom iznosu sufinancira se boravak u vrtiću za drugo dijete,
  • za djecu samohranih roditelja i djecu blizance koji istovremeno pohađaju vrtić sufinancira se boravak u vrtiću u 30%-tnom iznosu te
  • za djecu s poteškoćama u razvoju sufinancira se boravak u vrtiću u 75%-tnom iznosu.

Tu je i pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi. Temeljem članka 32. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi u punom (100%) iznosu mogu ostvariti: roditelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj djeteta, koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet iz Odluke.  Za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29-te godine života) Grad Pazin odobrava naknadu u visini od 75%  troškova školskog obroka djeteta u Osnovnoj školi,

Sufinancira se produženi boravak u Osnovnoj školi od 1. do 4. razreda i plaće za zaposlene u četiri grupe.

Financira se i prijevoz učenika putnika osnovnih škola. Prijevoz je osiguran na 17 linija, dnevno se prevozi 1.884 kilometara za oko 800 učenika putnika.

Kroz projekt INkluzivne škole 5+ financiraju se  pomoćnici u nastavi. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774,40 kn, od čega se putem ESF-a financira 8.000.000,00 kn, a putem jedinica lokalne samouprave (Pazin, Poreč, Rovinj, Labin i Umag) preostalih 15,1% odnosno 1.422.774,40 kn u razdoblju kolovoz 2017. do kolovoza 2021. godine. U 2019. godini financirano je 63 pomoćnika u nastavi za 65 učenika s teškoćama u razvoju.

Provodi se projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz kojeg se daju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za 1.287 djece, što je financirano iz državnog proračuna. Projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ proveden je projekt kojim je za 136 djece roditelja s prihodima manjim od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva sufinancirana školska prehrana u iznosu od 5,50 kuna po obroku.

2018/19. započelo je provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u OŠ Vladimira Nazora Pazin kao van nastavna aktivnost u 5. razredima, obrađuje se 15 tema iz područja koja obuhvaćaju ovih 7 modula: Uvod u ljudska prava; Participativna metodika; Politička pismenost; Medijska pismenost; Obrazovanje protiv korupcije; Volontiranje u radu s djecom i mladima; Osnovni seminar medijacije. U ovoj školskoj godini 2020/2021. uvodimo nastavu građanskog odgoja za sedme razrede. U rad izvannastavne grupe Građanskog odgoja i obrazovanja do školske godine 2021/2022. planiraju se uključiti sva četiri viša razreda osnovne škole.

U 2019. godini stipendirano je 10 učenika i 54 studenata. Ukupno 64 stipendista, a financiraju se i usluge Savjetovališta za brak i obitelj. U sklopu Savjetovališta provodi se individualni i grupni rad s osobama kojima je potrebna psiho-socijalna podrška.

U budućnosti nastavljamo s provođenjem aktivnosti za stvaranje povoljnog demografskog okruženja te kontinuirano pratimo potrebe obitelji istaknuo je gradonačelnik Krulčić i dodao kako na temelju potreba Grad uvodi nove usluge za roditelje u području odgoja i obrazovanja kao npr. formiranje dodatnih odgojih skupina kako bi obuhvat djece bio čim veći, produljeno radno vrijeme vrtića, uključivanje djece s teškoćama u razvoju, modernizacija školske infrastrukture itd.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike