Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Od 15. do 17. svibnja 2017. godine kreću upisi u Dječji vrtić “Olga Ban” u Pazinu

Na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017. godine donesena je Odluka o upisima djece u pedagošku 2017./2018. godinu. Prijave za upis zaprimat će se  15., 16. i  17. svibnja 2017. godine.


Oglas za upis možete vidjeti ovdje:

Oglas za upis u Matični vrtić u Pazinu za pedagošku 2017./2018. godinu

Oglas za upis u Područne vrtiće za pedagošku 2017./2018. godinu

 

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Prijava_za_upis_2017-2018.

Inicijalni upitnik

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.