Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Objavljeni Javni pozivi u sklopu Poduzetničkog impulsa 2014.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javne pozive u sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2014. godinu usvojenog na sjednici Vlade Republike Hrvatske 6. veljače 2014. godine u ukupnoj vrijednosti 1,26 milijardi kuna.

            
Poduzetnički impuls 2014. skup je mjera i instrumenata osmišljenih za postizanje strateških ciljeva Strategije razvoja poduzetništva u 2014. godini, obuhvaćenih u 4 tematske cjeline, odnosno prioriteta:  1. Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva putem podizanja inovativnosti poduzetnika (bespovratne potpore) kroz slijedeće mjere: Mjera A1 – Mikro poduzetništvo i obrt  Mjera A2 – Zadružno poduzetništvo Mjera A3 – Poduzetništvo klastera Mjera B1 – Malo i srednje poduzetništvo i obrt Mjera B2 – Inovacije u poduzetništvu  U navedenim mjerama prvog prioriteta potiču se mikro- poduzetništvo i obrt, zatim ulaganja koja doprinose jačanju konkurentnosti u prerađivačkim djelatnostima, inovacije u poduzetništvu te ulaganje u opremu i uvođenje informatičko-komunikacijske tehnologije u proizvodne procese. Potiče se i udruživanje u obliku klastera i zadružnog poduzetništva kako bi suradnjom postigli dodanu vrijednost proizvoda i usluga te zajedničkim tržišnim plasmanom osigurali bolje rezultate. Konačan učinak takvih ulaganja je rast konkurentnosti malog gospodarstva. Ovaj prioritet sadrži i dvije grant-sheme financirane iz Strukturnih fondova Europske unije, točnije Europskog fonda za regionalni razvoj:

1. Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća 2. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa 2. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja te poticanje investicija i internacionalizacije kroz mjere: Mjera C2 -Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori Mjera C3A -Razvojne agencije, poduzetnički centri i centri kompetencije Mjera C3B – Internacionalizacija poslovanja  3. Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt (uključujući institucionalnu podršku). Prioritet je usmjeren na podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu ključno je za rast i razvoj gospodarstva u uvjetima opće društvene i gospodarske globalizacije. Mjere unutar ovog prioriteta su:  Mjera D1- Obrazovanje za poduzetništvo  Mjera D2- Obrazovanje za obrt Promocija poduzetništva i obrta  Institucionalna podrška Tradicijski i umjetnički obrti SEECEL 4. Lakši pristup financiranju (financijski instrumenti) ·         Mikro krediti – prvi korak u poduzetništvo ·         Jamstveni programi ·         Subvencionirane kamate na poduzetničke kredite ·         Fondovi za gospodarsku suradnju Mogućnost prijave na otvorene Javne pozive imaju gotovo svi subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) koji pozitivno posluju i imaju više od jednog zaposlenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tehnološki parkovi, inkubatori i poduzetnički centri, obrazovne institucije i asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara.
Prijave se zaprimaju isključivo od 31.03.2014. (osim na Mjerama D2.2 te D2.3 na kojima se prijave zaprimaju od 1.8.2014.). Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014. (osim za Mjeru B2 na kojoj će se prijave zaprimati do 30.05.2014.) Više informacija o Programu poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2014. kao inatječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.