Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objavljena Konačna rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 43/21.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2022/2023. godine, KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-01-01/01-22-5 od 29. kolovoza 2022. godine, Gradonačelnica Grada Pazina dana 2. studenoga 2022. godine donosi KONAČNU RANG LISTU ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI i Zaključak o dodjeli učeničkih stipendija.

Konačnu rang listu i Zaključak možete pogledati ovdje:

Konačna rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022.-2023.

Zaključak